Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2021

 • Zawiadomienie z dnia 31.12.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie GPZ 110/15 kV Krapkowice w zakresie dobudowy pola liniowego 110Kv w celu przyłączenia farmy fotowoltaicznej Krapkowice.

 • Obwieszczenie z dnia 27.12.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 23.12.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, realizowanej na działkach nr 60/4, 36, 31, 30 k.m.16 w Krapkowicach (...)

 • Zawiadomienie z dnia 14.12.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec w gminie Gogolin (...)

 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2021 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach.

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 14.12.2021 r.

  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Opolskiej, Limanowskiego i Papierników w Krapkowicach.

 • Obwieszczenie z dnia 08.12.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 03.12.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN - budowę złącza kablowego ZKSN oraz linii kablowej SN, na terenie działki nr 385 k.m.2 obręb Kórnica (...)

 • Zawiadomienie z dnia 07.12.2021

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Osiedle XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej platformy pionowej i podszybia wraz z infrastrukturą techniczną, towarzyszącą oraz przebudowie powiązanej części budynku Krapkowickiego Centrum Zdrowia „Nasz Szpital” . Inwestycja realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 91/51 z mapy 10 na Osiedlu XXX-lecia 21 w Krapkowicach (...)

 • Zawiadomienie z dnia 07.12.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Osiedle XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie szybu dźwigowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowie funkcjonalnie powiązanej części budynku Krapkowickiego Centrum Zdrowia „Nasza Przychodnia”. Inwestycja realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 97/4 z mapy 8 przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach (...).

 • Zawiadomienie z dnia 29.11.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja, ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Krapkowice z rur Ø 110-Ø160 o długości około 700,0 m. (...)

 • Obwieszczenie z dnia 24.11.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 23.11.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, realizowanej na działkach nr 100/1, 78/1 k.m.13 przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach.