Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2018

 • Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach.

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.

 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Liliowej w Krapkowicach na działce nr 71/3 k.m. 5 i w Steblowie na działce nr 599 k.m. 4.

 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Krótkiej i Leśnej w Steblowie na działkach nr 240/11, 280, 191 k.m. 2.

 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia  terenu rekreacyjno – sportowego w Steblowie przy ul. Szkolnej, inwestycja obejmuje działki nr 199, 201 k.m. 2.

 • OGŁOSZENIE

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski.

 • OGŁOSZENIE

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Księdza Koziołka w Krapkowicach.