Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 22.09.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku jednorodzinnego na działce nr 228/4 k.m. 8 w Krapkowicach.

                Zgodnie z art. 49a  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z prowadzonym na wniosek Tadeusza Mucha postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce ewidencyjnej nr 228/4 k. m. 8 obręb Krapkowice informuję, że dnia 20.09.2021 r. wydana został decyzja ustalająca warunki zabudowy ww. sprawie.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu (II budynek, pok. 35). Zgodnie z art. 49b wyżej cytowanej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu wydanej decyzji.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 2 ww. ustawy)

21.09.2021r.

                                                                                                          Z up. Burmistrza
                                                                                                                         Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

                                                                                                                                                                                     /-/ Katarzyna Kubacka