Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 697/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-07-2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Dz. U. 2020 r. poz.1227) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków do dyrektora szkoły prowadzonej przez inną niż gmina jednostkę samorządu terytorialnego, do której uczeń niepełnosprawny będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022, przez osoby uprawnione do uzyskania pomocy dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia 10 września 2021 r. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Zastępca Burmistrza

/-/ Arnold Joszko