Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z dnia 28.07.2021 r.

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami pn. „Śląskie opowieści – efekt współpracy miast partnerskich: Krapkowice Polska – Camas USA”. Zadanie publiczne będzie realizowane w następującym terminie: od 01.09.2021 r. do 29.11.2021 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 ww. ustawy. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przedmiotowa oferta Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty można zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: j.lalka@krapkowice.pl lub w formie pisemnej papierowej
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic”).

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Arnold Joszko

Załączniki:
PDFOST.525.3.2021 Informacja po 7 dniach.pdf
PDFInformacja Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic - Śląskie opowieści (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFOferta Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic - Śląskie opowieści (wersja dostępna).pdf
PDFOferta Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic - Śląskie opowieści (skan z odręcznym podpisem).pdf