Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2021 rok - część II

Zestawienia złożonych ofert wraz z listą podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

1. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 1.pdf

2. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodziezy, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 2.pdf

3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.pdf

4. Turystyki i krajoznawstwa
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 4.pdf

5. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
PDFZestawienie złożonych ofert- konkurs w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 5.pdf

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 17.06.2021 r. do dnia 24.06.2021 r. do godz. 15:30

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021.pdf 

PDFWykaz braków formalnych- konkurs nr 3.pdf

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 18.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r. do godz. 14:00.