Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 15.06.2021 r.

         Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Spółki z o. o. VIASAT POLSKA LLC

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie obiektu telekomunikacyjnego realizującego funkcje szerokopasmowego dostępu do usług sieci Internet, o konstrukcji h=3 m kratowej na fundamencie, wraz z instalacją telekomunikacyjną: anteną radioliniową o średnicy 2,4 m, szafy telekomunikacyjnej wraz z ogrodzeniem oraz przyłączem elektroenergetycznym na przyziemiu, realizowanej na działce nr 7/10 z mapy 10 przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z dokumentami w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.