Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2021 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach  22 kwietnia 2021 r.:
PDFUchwała nr XXV-317-2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok.pdf (1,34MB)
PDFUchwała nr XXV-318-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,32MB)
PDFUchwała nr XXV-319-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (123,22KB)
PDFUchwała nr XXV-320-2021 w sprawie udzielenia dotacji na remont organów w kościele p.w. św. Rocha w Dąbrówce Górnej.pdf (113,73KB)
PDFUchwała nr XXV-321-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzania MPZP w rejonie ulic Opolskiej Limanowskiego i Papierników w Krapkowicach.pdf (2,22MB)
PDFUchwała nr XXV-322-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice.pdf (532,81KB)
PDFUchwała nr XXV-323-2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf (111,20KB)
PDFUchwała nr XXV-324-2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Krapkowice.pdf (2,95MB)
PDFUchwała nr XXV-325-2021 w sprawie na wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości.pdf (141,25KB)
PDFUchwała nr XXV-326-2021 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf (118,68KB)
PDFUchwała nr XXV-327-2021 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (134,10KB)
PDFUchwała nr XXV-328-2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.pdf (125,18KB)
PDFUchwała nr XXV-329-2021 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2021.pdf (113,34KB)
PDFUchwała nr XXV-330-2021 w sprawie dotacji na zakup samochodu osobowego dla KPP w Krapkowicach.pdf (112,62KB)
PDFUchwała nr XXV-331-2021 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf (257,71KB)
PDFUchwała nr XXV-332-2021 w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.pdf (6,39MB)
PDFUchwała nr XXV-333-2021 w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf (580,51KB)
PDFUchwała nr XXV-334-2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.pdf (113,45KB)
PDFUchwała nr XXV-335-2021 w sprawie skargi na uchwałę nr VII.88.2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf (128,96KB)