Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia NNW strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie 3 lat (od 2021 r. do 2024 r.) - BZP.271.2.2021

Informacja o wyniku postępowania:

PDFogłoszenie o wyniku postepowania unieważnieniu.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PDFUnieważnienie postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 19.03.2021r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Opublikowano, dnia 19.03.2021r.

PDFKwota.pdf

Wyjaśnienia treści SWZ

PDFWyjaśnienia treści SWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Warunków Zamowienia (SWZ) wraz z załącznikami:

PDFSWZ NNW OSP.pdf

DOCX3 SWZ NNW OSP.docx
PDFOpis przedmiotu zamówienia - KARTA RYZYKA.pdf
PDFTOM II-istotne dla stron projektowane postanowienia umowy (PPU).pdf

Opublikowano, dnia 11.03.2021 r.