Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2021 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach  25 lutego 2021 r.:
PDFUchwała nr XXIV-291-2021 - zmieniająca uchwałę Nr XV-179-2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów i wyboru przewodniczącego komisji.pdf (114,55KB)
PDFUchwała nr XXIV-292-2021 - zmieniająca uchwałę Nr XV-181-2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji.pdf (112,59KB)
PDFUchwała nr XXIV-293-2021- w sprawie zaliczenia drogi ul. Obuwników w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych.pdf (110,73KB)
PDFUchwała nr XXIV-294-2021 - w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Gminy Krapkowice z zakresu gospodarki komunalnej spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach.pdf (119,43KB)
PDFUchwała nr XXIV-295-2020 - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok.pdf (580,05KB)
PDFUchwała nr XXIV-296-2021 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,32MB)
PDFUchwała nr XXIV-297-2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic w rejonie ul. Parkowej Kozielskiej Prudnickiej.pdf (807,91KB)
PDFUchwała nr XXIV-298-2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 1 Maja Prudnickiej Moniuszki i Krasińskiego w Krapkowicach.pdf (1 016,40KB)
PDFUchwała nr XXIV-299-2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Transportowej i Górnej w Krapkowicach.pdf (1,19MB)
PDFUchwała nr XXIV-300-2021 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasprowicza Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach.pdf (3,36MB)
PDFUchwała nr XXIV-301-2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf (115,12KB)
PDFUchwała nr XXIV-302-2021- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf (114,98KB)
PDFUchwała nr XXIV-303-2021 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice.pdf (741,37KB)
PDFUchwała nr XXIV-304-2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf (112,22KB)
PDFUchwała nr XXIV-305-2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf (112,70KB)
PDFUchwała nr XXIV-306-2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf (112,37KB)
PDFUchwała nr XXIV-307-2021 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice.pdf (113,59KB)
PDFUchwała nr XXIV-308-2021 - w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.pdf (114,20KB)
PDFUchwała nr XXIV-309-2021 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice na lata 2021–2025.pdf (565,79KB)
PDFUchwała nr XXIV-310-2021 - w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice na lata 2021-2030.pdf (241,61KB)
PDFUchwała nr XXIV-311-2021 - w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego w ramach programu Life.pdf (111,74KB)
PDFUchwała nr XXIV-312-2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do Rządu RP w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS Covid-19.pdf (197,18KB)
PDFUchwała nr XXIV-313-2021- w sprawie zwolnienia z II raty należnej w 2021r. opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.pdf (115,48KB)
PDFUchwała nr XXIV-314-2021 - w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych.pdf (1,09MB)
PDFUchwała nr XXIV-315-2021 - zmieniająca uchwałę Nr III-28-2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Gmin PROKADO.pdf (115,26KB)
PDFUchwała nr XXIV-316-2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną Ks. Koziołka Transportową i rzeką Odrą.pdf (495,02KB)