Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice - BZP.271.1.2021

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (59,94KB)

Opublikowano, dnia 29.06.2022 r.


Ogłoszenie o zmianie umowy

PDFOgłoszenie o zmianie umowy.pdf (110,16KB)

Opublikowano, dnia 18.05.2022 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-S 117-307107.pdf (110,52KB)

Opublikowano, dnia 18.06.2021 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (435,84KB)

Opublikowano, dnia 30.04.2021 r.


Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (369,16KB)

Opublikowano, dnia 19.03.2021 r.


Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDFInformacja z art. 222 ust. 4 Pzp.pdf (265,13KB)

Opublikowano, dnia 19.03.2021 r.


Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 3

PDFWyjaśnienia i zmiana treści SWZ 3.pdf (1,84MB)
PDFSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2021-S 050-126206.pdf (81,58KB)

Opublikowano, dnia 12.03.2021 r.


Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2

PDFWyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2.pdf (1,42MB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy - zmiana.pdf (546,75KB)

Opublikowano, dnia 11.03.2021 r.


Wyjaśnienia treści SWZ

PDFWyjaśnienia treści SWZ 05.03.2021.pdf (1,16MB)

Opublikowano, dnia 05.03.2021 r.
 Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2021-S 031-077524.pdf (138,97KB)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami:

PDFSWZ - Odbiór śmieci 2021-2022.pdf (569,06KB)

PDFZałacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf (346,26KB)
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc (153,00KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - JEDZ pdf poglądowy.pdf (78,98KB)
XMLZałącznik nr 3 do SWZ - JEDZ xml.xml (121,16KB)
PDFZałącznik nr 4.1 do SWZ - JEDZ-instrukcja-2021.01.20.pdf (1,69MB)
DOCXZałącznik nr 4.2 do SWZ - Informacja dotycząca JEDZ.docx (169,90KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Ośw. -Gr. kap..docx (20,13KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług.doc (33,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Wykaz sprzętu.doc (40,00KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy.pdf (546,94KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy powierzenia danych osobowych.pdf (155,08KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Uchwała nr XVII-218-2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf (232,77KB)
PDFZałącznik nr 10a do SWZ - Uchwała Nr XXII-267-2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf (1,58MB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Uchwała nr XVII-219-2020 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług.pdf (273,65KB)
PDFZałącznik nr 11a do SWZ - Uchwała Nr XXII-268-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-219-2020.pdf (1,50MB)
PDFZałącznik nr 12 do SWZ - Uchwała Nr XII-144-2019 w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych.pdf (110,12KB)
PDFZałącznik nr 13 do SWZ - Wykaz punktów odbioru przeterminowanych leków.pdf (97,27KB)
DOCXZałącznik nr 14 do SWZ - Identyfikator postępowania.docx (17,52KB)

Opublikowano, dnia 15.02.2021 r.