Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice - BZP.271.1.2021

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-S 117-307107.pdf

Opublikowano, dnia 18.06.2021 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 30.04.2021 r.


Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 19.03.2021 r.


Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDFInformacja z art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

Opublikowano, dnia 19.03.2021 r.


Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 3

PDFWyjaśnienia i zmiana treści SWZ 3.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2021-S 050-126206.pdf

Opublikowano, dnia 12.03.2021 r.


Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2

PDFWyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy - zmiana.pdf

Opublikowano, dnia 11.03.2021 r.


Wyjaśnienia treści SWZ

PDFWyjaśnienia treści SWZ 05.03.2021.pdf

Opublikowano, dnia 05.03.2021 r.
 Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2021-S 031-077524.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami:

PDFSWZ - Odbiór śmieci 2021-2022.pdf

PDFZałacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - JEDZ pdf poglądowy.pdf
XMLZałącznik nr 3 do SWZ - JEDZ xml.xml
PDFZałącznik nr 4.1 do SWZ - JEDZ-instrukcja-2021.01.20.pdf
DOCXZałącznik nr 4.2 do SWZ - Informacja dotycząca JEDZ.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Ośw. -Gr. kap..docx
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Wykaz sprzętu.doc
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy powierzenia danych osobowych.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Uchwała nr XVII-218-2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
PDFZałącznik nr 10a do SWZ - Uchwała Nr XXII-267-2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Uchwała nr XVII-219-2020 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług.pdf
PDFZałącznik nr 11a do SWZ - Uchwała Nr XXII-268-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-219-2020.pdf
PDFZałącznik nr 12 do SWZ - Uchwała Nr XII-144-2019 w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych.pdf
PDFZałącznik nr 13 do SWZ - Wykaz punktów odbioru przeterminowanych leków.pdf
DOCXZałącznik nr 14 do SWZ - Identyfikator postępowania.docx

Opublikowano, dnia 15.02.2021 r.