Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2021 roku w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - Prowadzenie tzw. "Banku Żywności";
2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 19 lutego 2020 r. do godz. 14:00 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, parter Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17.

Do pobrania:
PDFZarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 565.2021 z dnia 11 lutego 2021 r..pdf
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx