Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w jednostkach organizacyjnych, instytucjach i stowarzyszeniach w latach 2007-2017

Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2007 roku 
 
Kontrola 1/2007     Dokumentacja przebiegu kontroli MiGBP Krapkowice»
Kontrola 2/2007 Dokumentacja przebiegu kontroli ZSS1 Krapkowice»
Kontrola 3/2007 Dokumentacja przebiegu kontroli ZSP3 Rogów Opolski»
Kontrola 4/2007 Dokumentacja przebiegu kontroli WTZ Krapkowice»
Kontrola 5/2007 Dokumentacja przebiegu kontroli PSP Żywocice»
 
              
Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2008 roku
 
Kontrola 1/2008  Dokumentacja przebiegu kontroli PP1 Krapkowice»
Kontrola 2/2008  Dokumentacja przebiegu kontroli PP2 Krapkowice»
Kontrola 3/2008  Dokumentacja przebiegu kontroli PP2 Krapkowice»
Kontrola 4/2008  Dokumentacja przebiegu kontroli PSP Kórnica»
Kontrola 5/2008  Dokumentacja przebiegu kontroli PSP4 Krapkowice»
Kontrola 6/2008  Dokumentacja przebiegu kontroli PP6 Krapkowice»
Kontrola 7/2008  Dokumentacja przebiegu kontroli MOS Krapkowice»
 
 
Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2009 roku
 
AWiK.II-0914-1/09 Dokumentacja przebiegu kontroli: PP Kórnica»
Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
AWiK.II-0914-2/09 Dokumentacja przebiegu kontroli: PP Żywocice»
Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
AWiK.II-0914-3/09 Dokumentacja przebiegu kontroli: PG 2 Krapkowice»
Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
AWiK.II-0914-4/09 Dokumentacja przebiegu kontroli: PSP1 Krapkowice»
Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
AWiK.II-0914-5-09 Dokumentacja przebiegu kontroli: Przedszkole Publiczne nr 4 w Krapkowicach»
Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
AWiK.II-0914-6/09 Dokumentacja przebiegu kontroli: Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach»
Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
AWiK.II-0914-7/09 Dokumentacja przebiegu kontroli: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach»
Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
AWiK-II-0913-1/09  Dokumentacja przebiegu kontroli: KS UNIA Krapkowice»
Zakres kontroli: rozliczanie dotacji udzielonej w 2008r. Klubowi Sportowemu „UNIA” w Krapkowicach na realizację zadania pn. „Wychowanie młodzieży poprzez sport. Upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu w środowisku lokalnym”.
AWiK-II-0913-2/09 Dokumentacja przebiegu kontroli: MKS SUPLES Krapkowice»
Zakres kontroli: rozliczanie dotacji udzielonej w 2008r. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „SUPLES” w Krapkowicach na realizację zadania pn. „Praca z młodzieżą uzdolnioną sportowo w kierunku zapasów styl wolny”.
 AWiK.II-0913-3/09 Dokumentacja przebiegu kontroli: Wydział Budżetowo Finansowy UMiG w Krapkowicach»
Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – DZIAŁ 754.
                                

Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2010 roku

 AWiK.II-0914-1/10

 

Dokumentacja przebiegu kontroli: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim»
Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
AWiK.II-0914-2/10 Dokumentacja przebiegu kontroli: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach»
Zakres kontroli: przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

 
Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2011 roku
 
 • Dokumentacja przebiegu kontroli - AWiK.1712.1.2011»
  Nazwa kontrolowanej jednostki: UMiG Krapkowice - Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Oświaty i Kultury
  Temat: Ocena realizacji projektu pn.„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej”, umowa nr POKL.09.01.02-16-110/10-00 z dnia 22.10.2010 r.

 
Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2012 roku
 
Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2013 roku
 
 • Dokumentacja przebiegu kontroli - AWiK.1711.1.2013»
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
  Temat: Przestrzeganie realizacji procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
   
 • Dokumentacja przebiegu kontroli - Os.1711.1.2013
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek Usługi Opiekuńcze „Świat do 3 lat” w Krapkowicach
  Temat: Obecności dzieci w żłobku w związku z otrzymywaną dotacją na każde dziecko objęte opieką w żłobku z budżetu gminy Krapkowice
   
 • Dokumentacja przebiegu kontroli - Os.1711.2.2013
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Bajkowa Kraina” w Krapkowicach
  Temat: Obecności dzieci w żłobku w związku z otrzymywaną dotacją na każde dziecko objęte opieką w żłobku z budżetu gminy Krapkowice
   
 • Dokumentacja przebiegu kontroli - Os.1711.3.2013
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Kraina Skrzatów” w Krapkowicach
  Temat: Obecności dzieci w żłobku w związku z otrzymywaną dotacją na każde dziecko objęte opieką w żłobku z budżetu gminy Krapkowice
Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2014 roku
Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2017 roku
 • Dokumentacja przebiegu kontroli - AWiK.1711.1.2017»
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek "Bajkowa Kraina"
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2016 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli - AWiK.1711.2.2017»
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek "Kraina Skrzatów"
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2016 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli - AWiK.1711.3.2017»
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek "Świat do 3 lat"
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2016 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli - AWiK.1711.4.2017»
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Krapkowice na dofinansowanie realizacji zadań Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie stosownie do art. 80 ust. 3d ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)