Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

2011

 
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
 
Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
 
Termin konsultacji: 18 października - 7 listopada 2011 roku
 
Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 18.10.2011 do 07.11.2011 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul.3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sport@krapkowice.pl. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.
 • Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 18.10.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” [więcej»]
   
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 18 października 2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych [więcej»]
 • Formularz konsultacji do projektu „program współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2012 rok" [więcej»]
   
 • Program współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok [więcej»]
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2011-10-18
Data udostępnienia: 2011-10-19

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-08-2017
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  24-08-2017 13:07
  przez: Sandra Sobota
 • zmodyfikowano:
  21-01-2019 15:44
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 1457
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×