Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne

 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • OGŁOSZENIE

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski.

 • OGŁOSZENIE

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Księdza Koziołka w Krapkowicach.

 • Z A W I A D O M I E N I E

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do zasilania budynków wielorodzinnych na Osiedlu XXX-lecia w Krapkowicach na działkach nr 86,87, 91/3, 91/9 91/11, 91/13, 91/16, 91/18, 91/23, 91/47, 91/48 k.m. 10.

 • OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowej śluzy i przebudowie istniejącej śluzy pociągowej wraz z pozostałymi robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym „Krapkowice” w ramach projektu pn.: „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”.

 • Zawiadomienie

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu DN200 wzdłuż ul. Krótkiej i Ks. Koziołka w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 393/9, 100/1, 432/5, 437, 438/4 k.m.13 obręb Krapkowice.

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji (...)

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (...)

 • OGŁOSZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą

 • OGŁOSZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
   

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2016
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  18-10-2016 10:06
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 3677
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×