Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne

 • Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 18.02.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji (...)

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja Serwis S.A., Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław wszczęte zostało postępowanie administracyjne (...)

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja Serwis S.A., Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław wszczęte zostało postępowanie administracyjne (...)

 • Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego oraz budowie i przebudowie dróg.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie budynku administracyjnego ze zmianą sposobu użytkowania wydzielonej części komunikacji na punkt obsługi klienta  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 • Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Orzechowa 31, 45-071 Opole wszczęte zostało postępowanie administracyjne

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja, ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2016
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  18-10-2016 10:06
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 4394
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×