Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żeromskiego i Bolesława Chrobrego w Krapkowicach.

 • Ogłoszenie z dnia 30.04.2019 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach

 • Rozstrzygnięcie Burmistrza Krapkowic z dnia 19.04.2019 r.

  Rozstrzygnięcie Burmistrza Krapkowic w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Orzechowa 31, 45-071 Opole, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Bursztynowej, inwestycja obejmuje działki nr 258, 241 k.m. 5 (...)

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 05.04.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na działce nr 744 z mapy 3 w Kórnicy (ul. Prudnicka).

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 05.04.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie punktu świetlnego oświetlenia ulicznego na działce nr 214 z mapy 1 w Kórnicy (ul. Prudnicka).

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek McDonald´s Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji (...)

 • Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 18.02.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji (...)

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja Serwis S.A., Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław wszczęte zostało postępowanie administracyjne (...)

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2016
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  18-10-2016 10:06
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 5112
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×