Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach.

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.

 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Liliowej w Krapkowicach na działce nr 71/3 k.m. 5 i w Steblowie na działce nr 599 k.m. 4.

 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Krótkiej i Leśnej w Steblowie na działkach nr 240/11, 280, 191 k.m. 2.

 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia  terenu rekreacyjno – sportowego w Steblowie przy ul. Szkolnej, inwestycja obejmuje działki nr 199, 201 k.m. 2.

 • OGŁOSZENIE

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski.

 • OGŁOSZENIE

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Księdza Koziołka w Krapkowicach.

 • Z A W I A D O M I E N I E

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do zasilania budynków wielorodzinnych na Osiedlu XXX-lecia w Krapkowicach na działkach nr 86,87, 91/3, 91/9 91/11, 91/13, 91/16, 91/18, 91/23, 91/47, 91/48 k.m. 10.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2016
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  18-10-2016 10:06
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 3976
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×