Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiorcza informacja o złożonych petycjach

Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2017

6

Budowa placu zabaw
na „dole w Otmęcie”.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 28.06.2017 r.

 

Petycja do Radnych w sprawie utwardzenia drogi
na ul. Mickiewicza w Steblowie.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 28.06.2017 r.

 

Petycja do Radnych.

Remont ul. Parkowej
w Rogowie Opolskim

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 22.10.2017 r.

 

Petycja do Radnych.

Przedłużenie i utwardzenie nawierzchni ul. Jaśminowej
|w Krapkowicach

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 21.12.2017 r.

 

 

Petycja do Radnych.

Podniesienie dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 27.02.2018 r.

 

Petycja do Radnych.

Podniesienie dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 27.02.2018 r.

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki

/-/ Małgorzata Meisner


 

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2016

4

Remont i modernizacja chodnika
przy ul. Prudnickiej
w Krapkowicach

Petycję przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu celem rozpatrzenia według kompetencji.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
17.02.2016 r.

Likwidacja Krapkowickiej Pływalni Delfin Sp. z o.o.

Petycję rozpatrzono negatywnie.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
05.04.2016 r.

Zmiana miejsca Nabożeństw Chrześcijańskiego Kościoła Bożego
w Chrystusie

Petycję rozpatrzono negatywnie.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
28.06.2016 r.

Wymiana sieci wodociągowej
przy ul. Kamiennej
w Krapkowicach

Petycję przekazano do spółki Wodociągi i Kanalizacja celem rozpatrzenia według kompetencji.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
22.07.2016 r.

 

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2015

1

Zagospodarowanie terenu niezabudowanego na siłownię zewnętrzną

 

Petycję rozpatrzono negatywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 18-01-2016 r.

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  27-06-2016 16:25
  przez: Tomasz Ślęzak
 • zmodyfikowano:
  12-07-2018 14:20
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 2820
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×