Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia

 • informacja slider.jpeg

  Obwieszczenie

  Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Krapkowic informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu pn.: ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.                                           

 • informacja slider.jpeg

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej

 • informacja slider.jpeg

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

  Burmistrz Krapkowic informuje, że 26 lipca 2018 r. została podpisana umowa na realizację inicjatywy lokalnej polegającej na Remoncie cząstkowym dróg rolnych w Nowym Dworze Prudnickim.

 • informacja slider.jpeg

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej.

 • informacja slider.jpeg

  Obwieszczenie o inicjatywie lokalnej

  Na podstawie §5 Uchwały nr XIX/232/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Burmistrz Krapkowic informuje, że 12 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na realizację inicjatywy lokalnej polegającej na Remoncie cząstkowym dróg rolnych w Kórnicy.

 • informacja slider.jpeg

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

 • informacja slider.jpeg

  Obwieszczenie

  Na podstawie art. 49 z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 127 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia.

 • informacja slider.jpeg

  Konsultacje społeczne

  Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023” oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 • obwieszcz.png

  Obwieszczenie Wójta Strzeleczek

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągowej sieci tranzytowej w miejscowości Steblów.

 • GKI.6733.02.2016 OBWIESZCZENIE.jpeg

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic dotyczące inwestycji obejmującej: przebudowę Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem (...)

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2016
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  04-01-2016 13:37
  przez: Tomasz Ślęzak
 • zmodyfikowano:
  13-06-2016 11:28
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 8426
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×