Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-300 Krapkowice

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie parkingu na działkach nr 177, 144/12 k.m. 13 w Krapkowicach.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

 


Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazu śr/c długości 60 m w ulicy Kochanowskiego  – działka nr 362 k.m.14

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

 

Do pobrania:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf


ZAWIADOMIENIE
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Do pobrania: PDFzawiadomienie.pdf


Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazu śr/c długości 60 m w ulicy Kochanowskiego  – działka nr 362 mapa 14

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 13), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia. 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że 31.08.2015 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Żywocice – Ligota Krapkowicka wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz budowę odcinka kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi ul. Kozielskiej w Żywocicach celem odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w m. Żywocice, na terenie działek ewidencyjnych nr 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/5, 1038/4, 1038/3, 1038/2, 1038/1, 1039, 1058, 1059, 1061 z k.m.3, 202/15, 202/16, 1100/15, 1100/8, 1100/2, 1100/23, 1100/6, 1100/9, 1100/11 z k.m.1 obręb Żywocice.

 


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek: Gminy Krapkowice, ul. 3-go Maja 17, 47-303 Krapkowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Żywocice – Ligota Krapkowicka wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz budowie odcinka kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi ul. kozielskiej w Żywocicach celem odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w m. Żywocice. Inwestycja realizowana na działkach ewidencyjnych nr 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,/5, 1038/4, 1038/3, 1038/2, 1038/1, 1039, 1058, 1059, 1061,202/2, 202/15,1100/15, 1100/2, 1100/8 z k. m. 3, 1100/4, 1100/3, 1100/9, 1100/6, 1100/10, 1100/11, 1099/2, 498/1, 488/6, 1100/24 z k. m. 1 obręb Żywocice. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 13), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

/-/ Burmistrz Krapkowic

Do pobrania:
PDFzawiad-o-wszczęciu-post.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  09-07-2015 09:15
  przez: Tomasz Ślęzak
 • zmodyfikowano:
  07-05-2018 18:14
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
  odwiedzin: 5824
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×