Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy Krapkowice

UCHWAŁA NR II/4/2002
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 27 listopada 2002 r.

 

 

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Krapkowice(z późn. zm.)

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, zm. Dz.U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Krapkowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach: Nr VIII/83/99 z dnia 29.04.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice, Nr XI/156/99 z dnia 29.11.1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krapkowice, Nr XXII/363/2000 z dnia 28.12.2000r. w sprawie zmian w statucie Gminy Krapkowice, Nr XXVII/443/01 z dnia 7.08.2001r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krapkowice.
 
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach

mgr inż. Andrzej Kulpa

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-07-2003
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  16-07-2003 18:14
  przez: Beata Stępniowska
 • zmodyfikowano:
  22-06-2015 10:20
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
  odwiedzin: 5168
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×