Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
35525407204353545742386473765235995455073916141015276100
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293233140525369237342554629445330863228137516402054158340947
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12421535811924143661610619381299541983922499
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000003496100
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 74652
 2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 26827
 3. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych – pozostałe do dnia 15.10.2015
  Wyświetleń: 19374
 4. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 16355
 5. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 14723
 6. Ogłoszenia o przetargach - roboty budowlane
  Wyświetleń: 13082
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10192
 8. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 9400
 9. Ogłoszenia o przetargach - usługi
  Wyświetleń: 8135
 10. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7005
 11. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 euro do dnia 04.10.2017
  Wyświetleń: 6536
 12. Wyniki postępowania o zamówienie publiczne o wartości powyżej 20.000 do 30.000 euro do dnia 03.02.2016
  Wyświetleń: 5940
 13. - wyniki konkursów
  Wyświetleń: 5642
 14. - uchwały rady miejskiej VII kadencji
  Wyświetleń: 5629
 15. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 5625
 16. Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5493
 17. Ogłoszenia o przetargach - dostawy
  Wyświetleń: 5001
 18. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4985
 19. Budżet gminy
  Wyświetleń: 4855
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4853
 21. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 20.000 do 30.000 euro do dnia 15.01.2016
  Wyświetleń: 4784
 22. Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 4754
 23. - rada miejska VII kadencji
  Wyświetleń: 4753
 24. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4688
 25. Wyniki postępowania
  Wyświetleń: 4610
 26. Otwarte konkursy ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 4482
 27. Wybory
  Wyświetleń: 4465
 28. Burmistrz Krapkowic
  Wyświetleń: 4455
 29. - uchwały rady VI kadencji
  Wyświetleń: 4422
 30. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4293
 31. - ogłoszenia konkursów ofert
  Wyświetleń: 4267
 32. - uchwały rady V kadencji
  Wyświetleń: 4242
 33. - obsługa interesantów
  Wyświetleń: 4102
 34. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 4052
 35. Archiwum zarządzeń burmistrza
  Wyświetleń: 3963
 36. - uchwały rady IV kadencji
  Wyświetleń: 3957
 37. - zawiadomienia o sesji, projekty uchwał rady VI kadencji
  Wyświetleń: 3927
 38. - projekty uchwał rady V kadencji
  Wyświetleń: 3910
 39. Wydział Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 3821
 40. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 3821
 41. Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 3658
 42. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 3640
 43. Zawiadomienia o sesji rady VII kadencji, projekty uchwał
  Wyświetleń: 3593
 44. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 3548
 45. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3544
 46. Miasto i Gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 3386
 47. Wydział Budżetowo-Finansowy
  Wyświetleń: 3382
 48. Ogłoszenia o konkursach do dnia 24.04.2006
  Wyświetleń: 3341
 49. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 3321
 50. Zarządzenia burmistrza
  Wyświetleń: 3238
 51. Dane teleadresowe, konta bankowe
  Wyświetleń: 3220
 52. - stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 3193
 53. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3150
 54. - projekty uchwał rady IV kadencji
  Wyświetleń: 3115
 55. Archiwum obwieszczeń
  Wyświetleń: 3108
 56. Schemat graficzny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2969
 57. Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 2952
 58. - wnioski komisji i radnych V kadencji
  Wyświetleń: 2927
 59. Złożone petycje 2015-2016
  Wyświetleń: 2863
 60. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.
  Wyświetleń: 2828
 61. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 2576
 62. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy
  Wyświetleń: 2557
 63. Statut Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2535
 64. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 2507
 65. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2503
 66. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 2495
 67. Druki do pobrania - podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 2489
 68. - audyt i kontrole
  Wyświetleń: 2484
 69. Zamierzenia i programy
  Wyświetleń: 2481
 70. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2451
 71. Wyniki postępowania - roboty budowlane
  Wyświetleń: 2424
 72. Straż Miejska w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2413
 73. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2402
 74. - protokoły z sesji rady miejskiej VII kadencji
  Wyświetleń: 2396
 75. Wybory ławników 2016-2019
  Wyświetleń: 2377
 76. - rada miejska V kadencji
  Wyświetleń: 2374
 77. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2349
 78. - decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 2344
 79. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRAPKOWICACH
  Wyświetleń: 2338
 80. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2306
 81. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2297
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2289
 83. archiwum
  Wyświetleń: 2285
 84. Wykaz sołectw Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2255
 85. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2240
 86. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2239
 87. Krapkowicka Pływalnia DELFIN Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2200
 88. Biuro Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2195
 89. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 2190
 90. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2172
 91. Przedszkole Publiczne w Kórnicy
  Wyświetleń: 2166
 92. Analizy i sprawozdania z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2162
 93. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2127
 94. - rada miejska VI kadencji
  Wyświetleń: 2122
 95. - stypendia sportowe
  Wyświetleń: 2109
 96. - informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2107
 97. I Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 2105
 98. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2075
 99. - program współpracy
  Wyświetleń: 2067
 100. Referendum
  Wyświetleń: 2034
 101. - baza organizacji
  Wyświetleń: 2029
 102. - protokoły z sesji rady V kadencji
  Wyświetleń: 2004
 103. - rada miejska IV kadencji
  Wyświetleń: 1999
 104. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1971
 105. - kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1913
 106. Wyniki postępowania - usługi
  Wyświetleń: 1902
 107. Stypendia sportowe na 2017 r.
  Wyświetleń: 1897
 108. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1893
 109. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1880
 110. Karty usług - procedury załatwiania spraw urzędowych
  Wyświetleń: 1877
 111. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1850
 112. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1836
 113. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 1836
 114. - protokoły z sesji rady IV kadencji
  Wyświetleń: 1833
 115. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2016 rok
  Wyświetleń: 1818
 116. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2016 rok
  Wyświetleń: 1813
 117. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1810
 118. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 1808
 119. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 1782
 120. - wnioski komisji i radnych IV kadencji
  Wyświetleń: 1780
 121. - komisje rady IV kadencji
  Wyświetleń: 1779
 122. Wyniki konkursów ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 1773
 123. Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1748
 124. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1743
 125. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2015 rok
  Wyświetleń: 1739
 126. Komenda Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1726
 127. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 1722
 128. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
  Wyświetleń: 1657
 129. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1649
 130. WiK spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1631
 131. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
  Wyświetleń: 1597
 132. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 1589
 133. Krapkowicki Dom Kultury
  Wyświetleń: 1540
 134. Skarbnik Miasta
  Wyświetleń: 1535
 135. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1532
 136. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
  Wyświetleń: 1516
 137. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1509
 138. Audyt wewnętrzny
  Wyświetleń: 1499
 139. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2017 rok
  Wyświetleń: 1478
 140. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1475
 141. Baza danych - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1474
 142. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1473
 143. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1438
 144. Otwarte konkursy ofert na 2017 rok
  Wyświetleń: 1417
 145. Publiczne Gimnazjum Nr 2
  Wyświetleń: 1414
 146. Przedszkole Publiczne w Żywocicach
  Wyświetleń: 1406
 147. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1404
 148. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1393
 149. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1391
 150. Sekretarz Miasta
  Wyświetleń: 1370
 151. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1357
 152. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Wyświetleń: 1331
 153. Kontrole - dokumentacja przebiegu kontroli
  Wyświetleń: 1308
 154. X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 11.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1304
 155. Program ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1290
 156. Archiwum ogłoszeń o przetargach - usługi
  Wyświetleń: 1287
 157. Rejestr Klubów Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1286
 158. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1285
 159. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1276
 160. Wyniki postępowania - dostawy
  Wyświetleń: 1273
 161. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1272
 162. Wyniki postępowania - inne do dnia 25.03.2015
  Wyświetleń: 1270
 163. Archiwum zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1269
 164. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1261
 165. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2014 rok
  Wyświetleń: 1256
 166. XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1237
 167. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1229
 168. Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1227
 169. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2008
  Wyświetleń: 1215
 170. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2006/2007
  Wyświetleń: 1214
 171. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10.05.2015 r.
  Wyświetleń: 1206
 172. Archiwum wyników postępowania - usługi do dnia 30.12.2014.
  Wyświetleń: 1200
 173. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1197
 174. XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1196
 175. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2017 rok
  Wyświetleń: 1192
 176. Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 1192
 177. XII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 27.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1182
 178. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2009 rok
  Wyświetleń: 1160
 179. Budżet Gminy Krapkowice na 2015 rok
  Wyświetleń: 1156
 180. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2014 rok
  Wyświetleń: 1151
 181. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 1145
 182. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010 rok
  Wyświetleń: 1131
 183. Archiwum ogłoszeń o przetargach - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1130
 184. Wyniki konkursów do dnia 24.04.2006
  Wyświetleń: 1122
 185. Archiwum ogłoszeń o przetargach - dostawy
  Wyświetleń: 1120
 186. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1120
 187. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 1114
 188. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1112
 189. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1107
 190. XV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1105
 191. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach IV kadencji
  Wyświetleń: 1087
 192. Otwarte konkursy ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 1080
 193. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2015
  Wyświetleń: 1079
 194. Baza danych - organizacje pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1073
 195. Ogólne warunki przyzynawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
  Wyświetleń: 1072
 196. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2013 rok
  Wyświetleń: 1065
 197. Wyniki konkursów ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 1063
 198. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2006 rok
  Wyświetleń: 1063
 199. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
  Wyświetleń: 1049
 200. Kontrole - 2007 rok
  Wyświetleń: 1042
 201. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 1035
 202. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2015 rok
  Wyświetleń: 1034
 203. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krapkowice
  Wyświetleń: 1029
 204. Skład Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 1029
 205. Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1024
 206. Budżet Gminy Krapkowice na 2014 rok
  Wyświetleń: 1021
 207. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1020
 208. Plan gospodarki odpadami dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1020
 209. Stypendia sportowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 1014
 210. VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015
  Wyświetleń: 1014
 211. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2015 rok
  Wyświetleń: 1010
 212. Wyniki konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 1007
 213. Strategia Mieszkaniowa dla Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1006
 214. Kontrole - 2005 rok
  Wyświetleń: 1003
 215. II Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1000
 216. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2012 rok
  Wyświetleń: 1000
 217. Kontrole - 2006 rok
  Wyświetleń: 996
 218. Budżet Gminy Krapkowice na 2016 rok
  Wyświetleń: 993
 219. Programy współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 986
 220. Komisje Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 984
 221. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2014 rok
  Wyświetleń: 979
 222. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.01.2017 - po przerwie w obradach w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 977
 223. Strategia Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej
  Wyświetleń: 973
 224. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 967
 225. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2014 rok
  Wyświetleń: 967
 226. stypendia sportowe na 2012 r
  Wyświetleń: 964
 227. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 963
 228. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.06.2011
  Wyświetleń: 960
 229. Komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 957
 230. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2006
  Wyświetleń: 952
 231. XIII sesja Rady Miejskiej - 30.12.2015 r.
  Wyświetleń: 951
 232. Ogłoszenie z dnia 2011-09-07 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 950
 233. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2006
  Wyświetleń: 949
 234. wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na 2015 rok
  Wyświetleń: 944
 235. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2005
  Wyświetleń: 941
 236. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.06.2010
  Wyświetleń: 934
 237. XVI sesja nadzywczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 14.04.2016 r.
  Wyświetleń: 931
 238. Budżet Gminy Krapkowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 930
 239. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2009
  Wyświetleń: 926
 240. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2002 rok
  Wyświetleń: 924
 241. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu - pierwsze półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 923
 242. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2010
  Wyświetleń: 922
 243. stypendia sportowe na 2014 rok
  Wyświetleń: 922
 244. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2009
  Wyświetleń: 920
 245. Plan pracy Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 920
 246. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.09.2011
  Wyświetleń: 916
 247. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2003 rok
  Wyświetleń: 908
 248. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2007 rok
  Wyświetleń: 908
 249. Budżet Gminy Krapkowice na 2013 rok
  Wyświetleń: 903
 250. Złożone petycje 2017
  Wyświetleń: 903
 251. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.12.2010
  Wyświetleń: 902
 252. VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2015
  Wyświetleń: 898
 253. XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015
  Wyświetleń: 897
 254. Projekty uchwał Rady Miejskiej: IX sesja - 23.11.2011
  Wyświetleń: 896
 255. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2008
  Wyświetleń: 895
 256. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.02.2011
  Wyświetleń: 890
 257. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2014
  Wyświetleń: 890
 258. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2009
  Wyświetleń: 884
 259. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2008
  Wyświetleń: 883
 260. V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2015
  Wyświetleń: 883
 261. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2008
  Wyświetleń: 882
 262. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2010
  Wyświetleń: 881
 263. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2010
  Wyświetleń: 880
 264. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010/2011
  Wyświetleń: 880
 265. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 879
 266. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.09.2009
  Wyświetleń: 879
 267. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2010 rok
  Wyświetleń: 877
 268. 06.Sesja NrVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 kwietnia 2003 r.
  Wyświetleń: 875
 269. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 875
 270. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2008 rok
  Wyświetleń: 874
 271. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.02.2010
  Wyświetleń: 874
 272. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2005
  Wyświetleń: 873
 273. IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 22.01.2015
  Wyświetleń: 870
 274. Otwarte konkursy ofert na 2014 rok
  Wyświetleń: 870
 275. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2013 rok
  Wyświetleń: 870
 276. XXX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2010
  Wyświetleń: 870
 277. KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW
  Wyświetleń: 868
 278. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 867
 279. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI_03.03.2004
  Wyświetleń: 867
 280. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2009 rok
  Wyświetleń: 867
 281. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2006 rok
  Wyświetleń: 864
 282. X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.09.2015
  Wyświetleń: 864
 283. 05. Sesja NrV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19 marca 2003 r.
  Wyświetleń: 863
 284. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 862
 285. Projekty uchwał Rady Miejskiej: IV sesja - 9.02.2011
  Wyświetleń: 862
 286. 04. Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29 stycznia 2003 r.
  Wyświetleń: 861
 287. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVII_30.12.2009
  Wyświetleń: 861
 288. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert -2016 rok
  Wyświetleń: 860
 289. IX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.11.2011
  Wyświetleń: 860
 290. Wyniki konkursów ofert na 2012 rok
  Wyświetleń: 858
 291. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r.
  Wyświetleń: 857
 292. 08.Sesja NrVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15 września 2003r.
  Wyświetleń: 856
 293. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2007
  Wyświetleń: 856
 294. 02. Sesja Nr II Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 listopada 2002 r.
  Wyświetleń: 855
 295. II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 4.12.2014
  Wyświetleń: 855
 296. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 853
 297. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.12.2010
  Wyświetleń: 852
 298. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXI_16.06.2010
  Wyświetleń: 852
 299. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2005 rok
  Wyświetleń: 851
 300. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 850
 301. 09.Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 października 2003r.
  Wyświetleń: 849
 302. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.11.2010
  Wyświetleń: 849
 303. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX_29.12.2004
  Wyświetleń: 848
 304. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 847
 305. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVI_25.11.2009
  Wyświetleń: 847
 306. wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na 2014 rok
  Wyświetleń: 847
 307. Wyniki konkursu ofert na 2009 rok
  Wyświetleń: 844
 308. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2009
  Wyświetleń: 840
 309. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2005
  Wyświetleń: 838
 310. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIV_23.09.2009
  Wyświetleń: 838
 311. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 837
 312. Wyniki konkursu ofert na 2010 rok
  Wyświetleń: 837
 313. V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.02.2015
  Wyświetleń: 834
 314. Wyniki konkursów ofert na 2011 rok
  Wyświetleń: 833
 315. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VII sesja - 31.08.2011
  Wyświetleń: 831
 316. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX_24.11.2004
  Wyświetleń: 829
 317. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2012 rok
  Wyświetleń: 829
 318. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2004 rok
  Wyświetleń: 829
 319. 11.Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 3 marca 2004r.
  Wyświetleń: 828
 320. stypendia sportowe na 2015 rok
  Wyświetleń: 828
 321. V Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.04.2011
  Wyświetleń: 828
 322. VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015
  Wyświetleń: 826
 323. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVIII_24.02.2010
  Wyświetleń: 825
 324. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXII_29.09.2010
  Wyświetleń: 824
 325. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI_29.09.2004
  Wyświetleń: 822
 326. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 820
 327. Projekty uchwał Rady Miejskiej: X sesja - 28.12.2011
  Wyświetleń: 820
 328. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2004 rok
  Wyświetleń: 820
 329. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.02.2012
  Wyświetleń: 820
 330. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VI sesja - 15.06.2011
  Wyświetleń: 819
 331. KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
  Wyświetleń: 818
 332. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI_16.02.2005
  Wyświetleń: 818
 333. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2.12.2010
  Wyświetleń: 816
 334. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert -2015 rok
  Wyświetleń: 816
 335. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 21.11.2012
  Wyświetleń: 816
 336. Wyniki konkursów ofert na 2013 rok
  Wyświetleń: 815
 337. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.10.2009
  Wyświetleń: 814
 338. 07.Sesja NrVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 czerwca 2003 r.
  Wyświetleń: 813
 339. 31.Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 813
 340. VII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.05.2015
  Wyświetleń: 810
 341. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2003 rok
  Wyświetleń: 810
 342. Projekty uchwał Rady Miejskiej: III sesja - 29.12.2010
  Wyświetleń: 809
 343. stypendia sportowe na 2013 rok
  Wyświetleń: 806
 344. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIX_22.04.2010
  Wyświetleń: 805
 345. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXIII_9.11.2010
  Wyświetleń: 804
 346. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VIII sesja - 21.09.2011
  Wyświetleń: 803
 347. Otwarty konkurs ofert na 2012 rok
  Wyświetleń: 802
 348. 03. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18 grudnia 2002 r.
  Wyświetleń: 801
 349. Otwarte konkursy ofert na 2013 rok
  Wyświetleń: 800
 350. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 798
 351. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - drugie półrocze
  Wyświetleń: 797
 352. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.11.2013
  Wyświetleń: 797
 353. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXX_28.04.2010
  Wyświetleń: 796
 354. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII_27.10.2004
  Wyświetleń: 795
 355. Informacja z otwarcia ofert - usługi
  Wyświetleń: 793
 356. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 19.06.2013
  Wyświetleń: 792
 357. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV_21.07.2004
  Wyświetleń: 791
 358. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXV_21.10.2009
  Wyświetleń: 790
 359. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2014 r.
  Wyświetleń: 788
 360. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 787
 361. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 25.06.2014
  Wyświetleń: 787
 362. 10.Sesja Nr X Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 786
 363. Ogłoszenie z dnia 2014-04-16 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna
  Wyświetleń: 786
 364. 15.Sesja Nr XVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 785
 365. X Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.12.2011
  Wyświetleń: 785
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki
  Wyświetleń: 784
 367. 21.Sesja Nr XXII Rady Miejskiej w Krapkowicach 23 marca 2005r.
  Wyświetleń: 783
 368. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV_16.06.2004
  Wyświetleń: 783
 369. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 5.11.2014
  Wyświetleń: 782
 370. Budżet gminy Krapkowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 781
 371. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 3.10.2013
  Wyświetleń: 777
 372. Otwarte konkursy ofert na 2011 rok
  Wyświetleń: 772
 373. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XX sesja - 19.06.2013
  Wyświetleń: 772
 374. Ogłoszenie z dnia 2012-07-03 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach - Etap I.
  Wyświetleń: 771
 375. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI_19.12.2007
  Wyświetleń: 771
 376. Sesja Nr XXXIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 września 2006r.
  Wyświetleń: 769
 377. Ogłoszenie z dnia 19.03.2010 r. przetarg nieograniczony na Wdrożenie systemu informatycznego
  Wyświetleń: 768
 378. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 768
 379. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2002 rok
  Wyświetleń: 767
 380. Wyniki konkursów ofert na 2014 rok
  Wyświetleń: 767
 381. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII_27.04.2004
  Wyświetleń: 766
 382. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert w 2014 roku.
  Wyświetleń: 765
 383. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIX sesja - 17.04.2013
  Wyświetleń: 765
 384. XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 11.09.2013
  Wyświetleń: 765
 385. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XV sesja - 21.11.2012
  Wyświetleń: 764
 386. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 17.04.2013
  Wyświetleń: 764
 387. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2005 rok
  Wyświetleń: 763
 388. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na 2010 rok
  Wyświetleń: 762
 389. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2006 rok
  Wyświetleń: 762
 390. I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 27.11.2014
  Wyświetleń: 760
 391. Ogłoszenie z dnia 2013-06-20 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach - Etap II.
  Wyświetleń: 760
 392. Projekty uchwał Rady Miejskiej: II sesja - 14.12.2010
  Wyświetleń: 760
 393. Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 760
 394. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2010
  Wyświetleń: 759
 395. XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2015
  Wyświetleń: 758
 396. Ogłoszenia konkursów ofert 2008
  Wyświetleń: 757
 397. Wyniki konkursu ofert na 2007 rok
  Wyświetleń: 756
 398. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 751
 399. 13.Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 749
 400. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XX_25.02.2009
  Wyświetleń: 749
 401. Budżet gminy Krapkowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 748
 402. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 13-18.02.2013
  Wyświetleń: 748
 403. 25.Sesja Nr XXVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26 października 2005r.
  Wyświetleń: 745
 404. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XII sesja - 18.04.2012
  Wyświetleń: 745
 405. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2009
  Wyświetleń: 744
 406. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2011 rok
  Wyświetleń: 743
 407. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2010
  Wyświetleń: 743
 408. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIII sesja - 20.06.2012
  Wyświetleń: 742
 409. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVI sesja - 7.12.2012
  Wyświetleń: 742
 410. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.11.2009
  Wyświetleń: 742
 411. Projekty uchwał Rady Miejskiej: V sesja - 20.04.2011
  Wyświetleń: 740
 412. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 20.06.2012
  Wyświetleń: 740
 413. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2006
  Wyświetleń: 739
 414. XIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2015
  Wyświetleń: 739
 415. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XV_18.09.2008
  Wyświetleń: 737
 416. 10. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24 październik 2007r
  Wyświetleń: 734
 417. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XIX_04.02.2009
  Wyświetleń: 734
 418. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIV_20.10.2006
  Wyświetleń: 733
 419. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.09.2012
  Wyświetleń: 732
 420. 11. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19 grudnia 2007r
  Wyświetleń: 731
 421. Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 października 2006r.
  Wyświetleń: 731
 422. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 731
 423. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr IV_21.02.2007
  Wyświetleń: 730
 424. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XI sesja - 15.02.2012
  Wyświetleń: 729
 425. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVII sesja - 28.12.2012
  Wyświetleń: 729
 426. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2007
  Wyświetleń: 728
 427. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII_27.04.2005
  Wyświetleń: 726
 428. Wyniki konkursu ofert na 2008 rok
  Wyświetleń: 725
 429. IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015
  Wyświetleń: 724
 430. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 31.03.2014
  Wyświetleń: 724
 431. 23.Sesja Nr XXIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 722
 432. Budżet gminy Krapkowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 722
 433. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 721
 434. 30. Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 720
 435. Budżet gminy Krapkowice na 2010 rok
  Wyświetleń: 720
 436. Ogłoszenia konkursów ofert 2007
  Wyświetleń: 719
 437. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2013
  Wyświetleń: 719
 438. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 24.09.2014
  Wyświetleń: 718
 439. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII_23.11.2005
  Wyświetleń: 717
 440. 14. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 czerwiec 2008r
  Wyświetleń: 715
 441. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII_23.04.2008
  Wyświetleń: 715
 442. 6. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 714
 443. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2014
  Wyświetleń: 713
 444. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII _ 23.03.2005
  Wyświetleń: 712
 445. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV_21.09.2005
  Wyświetleń: 712
 446. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIII_17.06.2009
  Wyświetleń: 712
 447. III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2014
  Wyświetleń: 711
 448. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2007
  Wyświetleń: 711
 449. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 711
 450. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXII _28.06.2006
  Wyświetleń: 711
 451. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVIII sesja - 23.04.2014
  Wyświetleń: 710
 452. XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.09.2008
  Wyświetleń: 710
 453. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2014
  Wyświetleń: 710
 454. Sesja Nr XII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 luty 2008r
  Wyświetleń: 709
 455. XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 709
 456. III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2014
  Wyświetleń: 708
 457. Projekty uchwał Rady Miejskiej: I sesja - 2.12.2010
  Wyświetleń: 708
 458. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.06.2009
  Wyświetleń: 708
 459. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVIII sesja - 13.02.2013
  Wyświetleń: 706
 460. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIX sesja - 25.06.2014
  Wyświetleń: 705
 461. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII_27.02.2008
  Wyświetleń: 703
 462. VII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.08.2011
  Wyświetleń: 703
 463. XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2009
  Wyświetleń: 703
 464. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2008
  Wyświetleń: 702
 465. 19.Sesja Nr XX Rady Miejskiej w Krapkowicach 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 701
 466. 20.Sesja Nr XXI Rady Miejskiej w Krapkowicach 16 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 698
 467. 9. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17 września 2007r
  Wyświetleń: 698
 468. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr V_13.04.2007
  Wyświetleń: 697
 469. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVII sesja - 15.04.2014
  Wyświetleń: 697
 470. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2016
  Wyświetleń: 697
 471. Obwieszczenie Wójta Strzeleczek
  Wyświetleń: 695
 472. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.12.2012
  Wyświetleń: 694
 473. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV_22.06.2005
  Wyświetleń: 692
 474. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXV sesja - 26.02.2014
  Wyświetleń: 692
 475. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII_28.12.2005
  Wyświetleń: 691
 476. Budżet gminy Krapkowice na 2003 rok
  Wyświetleń: 690
 477. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX_20.03.2006
  Wyświetleń: 690
 478. Budżet gminy Krapkowice na 2006 rok
  Wyświetleń: 689
 479. Budżet gminy Krapkowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 689
 480. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.02.2009
  Wyświetleń: 689
 481. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII_20.09.2006
  Wyświetleń: 688
 482. XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2009
  Wyświetleń: 688
 483. IX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015 r.
  Wyświetleń: 687
 484. 12.Sesja Nr XII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 686
 485. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VII_20.06.2007
  Wyświetleń: 686
 486. 01.Sesja Nr I Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18 listopada 2002 r.
  Wyświetleń: 685
 487. 14.Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 lipca 2004r.
  Wyświetleń: 683
 488. 24.Sesja Nr XXV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 września 2005r.
  Wyświetleń: 681
 489. Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22 luty 2006r.
  Wyświetleń: 681
 490. 16.Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 października 2004r.
  Wyświetleń: 680
 491. 4. Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 luty 2007r
  Wyświetleń: 678
 492. 13. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23 kwiecień 2008r
  Wyświetleń: 677
 493. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVIII_17.12.2008
  Wyświetleń: 676
 494. VII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.05.2015
  Wyświetleń: 676
 495. 7. Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 czerwca 2007r
  Wyświetleń: 675
 496. Informacje o realizacji projektu w roku 2010.
  Wyświetleń: 675
 497. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI_26.10.2005
  Wyświetleń: 675
 498. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIX_22.02.2006
  Wyświetleń: 673
 499. Budżet gminy Krapkowice na 2004 rok
  Wyświetleń: 671
 500. XVII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2016
  Wyświetleń: 670
 501. 22. Sesja Nr XXIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 669
 502. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2009 rok
  Wyświetleń: 668
 503. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2009
  Wyświetleń: 668
 504. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIV sesja - 30.12.2013
  Wyświetleń: 667
 505. Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 666
 506. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 18-20.04.2012
  Wyświetleń: 666
 507. 3. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 grudzień 2006r
  Wyświetleń: 665
 508. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 18.05.2016
  Wyświetleń: 665
 509. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVI sesja - 31.03.2014
  Wyświetleń: 664
 510. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu - drugie półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 663
 511. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIV sesja - 26.09.2012
  Wyświetleń: 662
 512. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV_25.06.2008
  Wyświetleń: 661
 513. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVII_12.11.2008
  Wyświetleń: 660
 514. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 6.08.2014
  Wyświetleń: 658
 515. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.11.2008
  Wyświetleń: 657
 516. VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2015
  Wyświetleń: 656
 517. 18.Sesja Nr XIX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 655
 518. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VI_25.04.2007
  Wyświetleń: 655
 519. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 7.12.2012
  Wyświetleń: 655
 520. Budżet gminy Krapkowice na 2005 rok
  Wyświetleń: 654
 521. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr III_28.12.2006
  Wyświetleń: 654
 522. 1. Sesja Nr I Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 listopad 2006r.
  Wyświetleń: 652
 523. I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2014
  Wyświetleń: 649
 524. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr II_01.12.2006
  Wyświetleń: 649
 525. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXI_26.04.2006
  Wyświetleń: 649
 526. XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016 r.
  Wyświetleń: 646
 527. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr IX_17.09.2007
  Wyświetleń: 645
 528. 5.Sesja Nr V Rady Miejskiej w Krapkowicach - 13 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 642
 529. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXI sesja - 11.09.2013
  Wyświetleń: 641
 530. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXII sesja - 3.10.2013
  Wyświetleń: 640
 531. XVII sesja Rady Miejskiej - 28.04.2016 r.
  Wyświetleń: 639
 532. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXII sesja - 5.11.2014
  Wyświetleń: 637
 533. XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016
  Wyświetleń: 637
 534. 17.Sesja Nr XVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 635
 535. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXI_18.03.2009
  Wyświetleń: 635
 536. II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 4.12.2014
  Wyświetleń: 634
 537. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXI sesja - 24.09.2014
  Wyświetleń: 634
 538. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2010 rok
  Wyświetleń: 634
 539. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVI_24.09.2008
  Wyświetleń: 631
 540. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIII sesja - 28.11.2013
  Wyświetleń: 631
 541. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2008 rok
  Wyświetleń: 629
 542. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXII_22.04.2009
  Wyświetleń: 628
 543. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VIII_13.09.2007
  Wyświetleń: 628
 544. IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.01.2015
  Wyświetleń: 624
 545. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2016 rok
  Wyświetleń: 617
 546. 29.Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 marca 2006r.
  Wyświetleń: 614
 547. 8. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 13 września 2007r
  Wyświetleń: 610
 548. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXX sesja - 6.08.2014
  Wyświetleń: 609
 549. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 608
 550. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr I_27.11.2006
  Wyświetleń: 605
 551. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 604
 552. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr X_24.10.2007
  Wyświetleń: 603
 553. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.09.2008
  Wyświetleń: 601
 554. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 599
 555. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 596
 556. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KRAPKOWICE
  Wyświetleń: 593
 557. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 583
 558. Informacja z otwarcia ofert - dostawy
  Wyświetleń: 556
 559. XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016
  Wyświetleń: 554
 560. XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2016
  Wyświetleń: 551
 561. XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.05.2016
  Wyświetleń: 544
 562. 2. Sesja Nr II Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01 grudzień 2006r
  Wyświetleń: 532
 563. XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 517
 564. XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.04.2016
  Wyświetleń: 513
 565. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 507
 566. Archiwum - IV kadencja (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 490
 567. XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.09.2016 r.
  Wyświetleń: 479
 568. XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016
  Wyświetleń: 465
 569. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 464
 570. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - styczeń, luty
  Wyświetleń: 457
 571. Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 444
 572. XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016
  Wyświetleń: 443
 573. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 439
 574. XX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.09.2016 r.
  Wyświetleń: 435
 575. XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016
  Wyświetleń: 434
 576. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016
  Wyświetleń: 418
 577. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 411
 578. Ogłoszenie o wyborze emitenta obligacji
  Wyświetleń: 396
 579. I część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 393
 580. Usługi
  Wyświetleń: 386
 581. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 383
 582. Z A W I A D O M I E N I E
  Wyświetleń: 377
 583. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.01.2017 - po przerwie w obradach w dniu 04.01.2017 r.
  Wyświetleń: 367
 584. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016
  Wyświetleń: 329
 585. XXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 302
 586. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Żywocice
  Wyświetleń: 290
 587. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 280
 588. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01.02.2017 r.
  Wyświetleń: 279
 589. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 279
 590. IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015
  Wyświetleń: 274
 591. II część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 273
 592. Budżet Gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 271
 593. Stypendia sportowe na 2017 rok
  Wyświetleń: 266
 594. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2017
  Wyświetleń: 261
 595. XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 247
 596. 2017
  Wyświetleń: 239
 597. XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 239
 598. XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01.02.2017 r.
  Wyświetleń: 224
 599. 2015
  Wyświetleń: 223
 600. XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 214
 601. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 210
 602. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Leśnej, Damrota, Piastowskiej, Ogrodowej i Działkowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 208
 603. 2013
  Wyświetleń: 207
 604. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 203
 605. 2016
  Wyświetleń: 201
 606. 2012
  Wyświetleń: 199
 607. 2011
  Wyświetleń: 195
 608. 2014
  Wyświetleń: 189
 609. Ogłoszenia o przetargach - inne
  Wyświetleń: 188
 610. Zarządzenie Nr 570/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 179
 611. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 173
 612. Dostawy
  Wyświetleń: 166
 613. XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 165
 614. XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 165
 615. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok
  Wyświetleń: 159
 616. Zarządzenie Nr 576/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce
  Wyświetleń: 159
 617. Zarządzenie Nr 568/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2017 w sprawie przekazania samochodu pożarniczego marki IFA IWL W50 LA/TLF
  Wyświetleń: 156
 618. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 155
 619. Zarządzenie Nr 621/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 147
 620. Zarządzenie Nr 572/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-02-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 142
 621. Zarządzenie Nr 623/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 141
 622. Zarządzenie Nr 571/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 140
 623. XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 137
 624. Zarządzenie Nr 619/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 137
 625. XXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 136
 626. Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 132
 627. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 131
 628. Zarządzenie Nr 632/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Krapkowice - samochodu marki Volkswagen-Bus VW T4 oraz samochodu Volkswagen Transporter T5 Shuttle Kombi
  Wyświetleń: 131
 629. Zarządzenie Nr 636/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 130
 630. Raport z wykonania Programu Ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice za lata 2015-2016
  Wyświetleń: 128
 631. Zarządzenie Nr 626/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 128
 632. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 127
 633. Zarządzenie Nr 592/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 126
 634. Zarządzenie Nr 620/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 126
 635. Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 126
 636. Zarządzenie Nr 569/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2017 w sprawie przekazania zestawów sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 125
 637. Zarządzenie Nr 574/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 125
 638. Zarządzenie Nr 614/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej ...
  Wyświetleń: 125
 639. Zarządzenie Nr 609/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2017 rok
  Wyświetleń: 124
 640. Zarządzenie Nr 655/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2016 rok
  Wyświetleń: 124
 641. Zarządzenie Nr 573/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-02-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2017 rok
  Wyświetleń: 123
 642. Zarządzenie Nr 597/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 582/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 123
 643. Zarządzenie Nr 610/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 123
 644. Zarządzenie Nr 616/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 123
 645. Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 122
 646. Zarządzenie Nr 618/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 121
 647. Zarządzenie Nr 607/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 120
 648. Zarządzenie Nr 628/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 120
 649. Zarządzenie Nr 603/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 588/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 119
 650. Zarządzenie Nr 600/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 585/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 116
 651. Zarządzenie Nr 598/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 583/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 115
 652. Zarządzenie Nr 575/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 565/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji ...
  Wyświetleń: 114
 653. Zarządzenie Nr 624/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 112
 654. Zarządzenie Nr 625/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
  Wyświetleń: 112
 655. Zarządzenie Nr 629/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 112
 656. Zarządzenie Nr 567/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 111
 657. Zarządzenie Nr 606/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 111
 658. Zarządzenie Nr 613/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 111
 659. Spółki gminne
  Wyświetleń: 110
 660. Zarządzenie Nr 591/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 110
 661. Zarządzenie Nr 596/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 581/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 110
 662. Zarządzenie Nr 630/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie przekazania pani Agnieszce Kasperdyrektorowi Gminnego Centrum Uslug Wspólnych w Krapkowicach uprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 110
 663. Zarządzenie Nr 643/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...
  Wyświetleń: 109
 664. Zarządzenie Nr 594/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 579/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 106
 665. Zarządzenie Nr 604/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 589/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 105
 666. Zarządzenie Nr 605/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 105
 667. Zarządzenie Nr 615/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 105
 668. Zarządzenie Nr 599/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 584/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 104
 669. Zarządzenie Nr 622/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 104
 670. Zarządzenie Nr 617/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 102
 671. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
  Wyświetleń: 100
 672. Zarządzenie Nr 608/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 100
 673. Zarządzenie Nr 612/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 99
 674. Zarządzenie Nr 577/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 98
 675. Zarządzenie Nr 590/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 95
 676. Zarządzenie Nr 602/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 587/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 93
 677. Zarządzenie Nr 640/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 636 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 90
 678. Zarządzenie Nr 662/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 87
 679. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach
  Wyświetleń: 86
 680. Archiwum ogłoszeń o przetargach
  Wyświetleń: 85
 681. Zarządzenie Nr 638/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...
  Wyświetleń: 85
 682. Zarządzenie Nr 601/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 586/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 79
 683. XXXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2017 r.
  Wyświetleń: 77
 684. Zarządzenie Nr 578/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 76
 685. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 75
 686. Zarządzenie Nr 646/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-04-2017 w sprawie korekty podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 75
 687. Zarządzenie Nr 682/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 75
 688. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 72
 689. Zarządzenie Nr 595/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 580/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 72
 690. Zarządzenie Nr 644/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 70
 691. Zarządzenie Nr 593/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 578/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 69
 692. Zarządzenie Nr 634/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 68
 693. Zarządzenie Nr 641/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 68
 694. Zarządzenie Nr 639/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 635 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 67
 695. Zarządzenie Nr 659/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 64
 696. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 63
 697. Zarządzenie Nr 631/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 62
 698. Zarządzenie Nr 654/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 61
 699. Zarządzenie Nr 652/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 60
 700. Zarządzenie Nr 709/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2017 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych
  Wyświetleń: 58
 701. Zarządzenie Nr 649/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 56
 702. Zarządzenie Nr 653/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat, karnetów i kart podarunkowych za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z karnetów ...
  Wyświetleń: 56
 703. Zarządzenie Nr 656/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 56
 704. Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 55
 705. Zarządzenie Nr 651/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 55
 706. XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2017 r.
  Wyświetleń: 54
 707. Zarządzenie Nr 658/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 54
 708. Zarządzenie Nr 675/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 54
 709. Zarządzenie Nr 627/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie ustalenia na 2017 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ...
  Wyświetleń: 53
 710. Zarządzenie Nr 642 / 2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 53
 711. Zarządzenie Nr 660/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 52
 712. Zarządzenie Nr 670/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 52
 713. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 51
 714. Zarządzenie Nr 647/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-04-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 51
 715. Zarządzenie Nr 668/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 51
 716. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017
  Wyświetleń: 50
 717. Zarządzenie Nr 650/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 50
 718. Zarządzenie Nr 673/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 50
 719. Zarządzenie Nr 648/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 49
 720. Zarządzenie Nr 645/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 48
 721. Zarządzenie Nr 663/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 47
 722. Zarządzenie Nr 666/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 46
 723. Zarządzenie Nr 678/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 46
 724. Zarządzenie Nr 679/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 46
 725. Zarządzenie Nr 710/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 46
 726. Zarządzenie Nr 739/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 46
 727. Zarządzenie Nr 676/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 45
 728. Zarządzenie Nr 729/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie przekazania pani Alicji Badek-Murzyn pełniącej obowiązki dyrektoraPublicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 45
 729. Zarządzenie Nr 672/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 44
 730. Zarządzenie Nr 708/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 44
 731. Zarządzenie Nr 661/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 43
 732. Zarządzenie Nr 681/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 43
 733. XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 41
 734. Zarządzenie Nr 688/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Konik - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 41
 735. Zarządzenie Nr 677/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-06-2017 w sprawie przekazania pani Klaudii Pierzkała zastępcy dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 40
 736. Zarządzenie Nr 706/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 40
 737. Zarządzenie Nr 686/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Martiny Majer - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 39
 738. Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 39
 739. Zarządzenie Nr 699/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana - Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do ...
  Wyświetleń: 38
 740. Zarządzenie Nr 702/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 38
 741. Zarządzenie Nr 705/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 38
 742. Zarządzenie Nr 711/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-07-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 38
 743. Zarządzenie Nr 684/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 37
 744. Zarządzenie Nr 698/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Teresy Krul - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz wydawania ...
  Wyświetleń: 37
 745. Zarządzenie Nr 704/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 37
 746. Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...
  Wyświetleń: 37
 747. Zarządzenie Nr 669/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-05-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału Spółki „DELFIN” z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 36
 748. Zarządzenie Nr 701/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka - starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 36
 749. Zarządzenie Nr 671/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 35
 750. Zarządzenie Nr 685/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 35
 751. Zarządzenie Nr 696/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych oraz ...
  Wyświetleń: 35
 752. Zarządzenie Nr 707/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 35
 753. Zarządzenie Nr 728/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 35
 754. Zarządzenie Nr 731/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 35
 755. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 34
 756. Zarządzenie Nr 695/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 34
 757. Zarządzenie Nr 700/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 34
 758. Zarządzenie Nr 737/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny
  Wyświetleń: 34
 759. Zarządzenie Nr 674/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego ucznia do lat 5, zamieszkałego poza terenem Gminy Krapkowice, niebędącego uczniem ...
  Wyświetleń: 33
 760. Zarządzenie Nr 732/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniówna zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 33
 761. Zarządzenie Nr 740/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia ...
  Wyświetleń: 33
 762. Zarządzenie Nr 689/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Nowakowskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność ...
  Wyświetleń: 32
 763. Zarządzenie Nr 694/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 32
 764. Zarządzenie Nr 697/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Szczygielskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz ...
  Wyświetleń: 32
 765. Zarządzenie Nr 664/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 31
 766. Zarządzenie Nr 680/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie przystąpienia do aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 31
 767. Zarządzenie Nr 687/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Piskozub - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 31
 768. Zarządzenie Nr 691/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Marleny Kornaś - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 31
 769. Zarządzenie Nr 692/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Celiny Klimowicz – Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność ...
  Wyświetleń: 31
 770. Zarządzenie Nr 611/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 29
 771. Zarządzenie Nr 665/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 29
 772. Zarządzenie Nr 714/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 29
 773. Zarządzenie Nr 723/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 29
 774. Zarządzenie Nr 727/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 29
 775. Zarządzenie Nr 712/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 28
 776. Zarządzenie Nr 733/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 28
 777. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 27
 778. Zarządzenie Nr 693/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 27
 779. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 26
 780. Zarządzenie Nr 683/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 26
 781. Zarządzenie Nr 713/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 26
 782. XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 25
 783. Zarządzenie Nr 690/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Wojtkiewicz – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego ...
  Wyświetleń: 25
 784. Zarządzenie Nr 726/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 25
 785. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 24
 786. Zarządzenie Nr 703/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 24
 787. Zarządzenie Nr 741/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 24
 788. Zarządzenie Nr 724/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 23
 789. Zarządzenie Nr 762/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 23
 790. Zarządzenie Nr 722/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 22
 791. Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 22
 792. Zarządzenie Nr 746/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-09-2017 w sprawie powołania Komisji ds. zagospodarowania targowiska na ul. Drzymały w Krapkowicach
  Wyświetleń: 22
 793. Zarządzenie Nr 756/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 22
 794. Zarządzenie Nr 667/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce
  Wyświetleń: 20
 795. Zarządzenie Nr 721/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 20
 796. Zarządzenie Nr 730/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 19
 797. Zarządzenie Nr 751/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 19
 798. Zarządzenie Nr 759/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 19
 799. Zarządzenie Nr 760/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 19
 800. Zarządzenie Nr 766/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 19
 801. Zarządzenie Nr 718/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 18
 802. Zarządzenie Nr 744/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 18
 803. Zarządzenie Nr 767/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 18
 804. XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 17
 805. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017
  Wyświetleń: 17
 806. Zarządzenie Nr 736/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 17
 807. Zarządzenie Nr 738/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 17
 808. Zarządzenie Nr 742/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 17
 809. Zarządzenie Nr 758/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 17
 810. Zarządzenie Nr 770/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 17
 811. Zarządzenie Nr 715/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-08-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
  Wyświetleń: 16
 812. Zarządzenie Nr 720/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 16
 813. Zarządzenie Nr 747/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 16
 814. Zarządzenie Nr 716/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-08-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
  Wyświetleń: 15
 815. Zarządzenie Nr 745/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 15
 816. Zarządzenie Nr 750/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2017 w sprawie uchylenie części oraz wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Krapkowic nr 747/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 15
 817. Zarządzenie Nr 757/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 15
 818. Zarządzenie Nr 761/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 15
 819. Zarządzenie Nr 769/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 15
 820. Zarządzenie Nr 725/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 14
 821. Zarządzenie Nr 749/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 14
 822. Zarządzenie Nr 717/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 13
 823. Zarządzenie Nr 719/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2017
  Wyświetleń: 13
 824. Zarządzenie Nr 755/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 13
 825. Zarządzenie Nr 743/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 12
 826. Zarządzenie Nr 748/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-09-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 12
 827. Zarządzenie Nr 768/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 12
 828. Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...
  Wyświetleń: 11
 829. Zarządzenie Nr 752/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 10
 830. Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 9
 831. Zarządzenie Nr 777 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały ...
  Wyświetleń: 8
 832. Zarządzenie Nr 781/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 8
 833. Zarządzenie Nr 772/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 6
 834. Zarządzenie Nr 778/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 5
 835. Zarządzenie Nr 780/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 5
 836. Zarządzenie Nr 776/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r.w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 4
 837. Zarządzenie Nr 773/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania członka komisji przetargowej i określenia zakresu jego czynnościw postępowaniu.
  Wyświetleń: 3
 838. Zarządzenie Nr 779/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2014
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  25-07-2014 09:57
  przez: Tomasz Slęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 2402
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×