Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
494816469454287000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
355254072043535457423864737652359954550739161410154166743236
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293233140525369237342554629445330863228137516402054158340947
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12421535811924143661610619381299541983922499
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000003496100
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 83698
 2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 2017 - 2014
  Wyświetleń: 29411
 3. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych – pozostałe do dnia 15.10.2015
  Wyświetleń: 22966
 4. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 19746
 5. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 16660
 6. Ogłoszenia o przetargach - roboty budowlane
  Wyświetleń: 14800
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13840
 8. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 11431
 9. Ogłoszenia o przetargach - usługi
  Wyświetleń: 9477
 10. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8538
 11. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 euro do dnia 04.10.2017
  Wyświetleń: 7359
 12. - wyniki konkursów
  Wyświetleń: 7190
 13. - uchwały rady miejskiej VII kadencji
  Wyświetleń: 6867
 14. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 6850
 15. Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6578
 16. Wyniki postępowania o zamówienie publiczne o wartości powyżej 20.000 do 30.000 euro do dnia 03.02.2016
  Wyświetleń: 6521
 17. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 6228
 18. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5890
 19. Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 5795
 20. Budżet gminy
  Wyświetleń: 5727
 21. - rada miejska VII kadencji
  Wyświetleń: 5708
 22. Wybory
  Wyświetleń: 5641
 23. Ogłoszenia o przetargach - dostawy
  Wyświetleń: 5527
 24. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5438
 25. Burmistrz Krapkowic
  Wyświetleń: 5361
 26. Wyniki postępowania
  Wyświetleń: 5285
 27. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 20.000 do 30.000 euro do dnia 15.01.2016
  Wyświetleń: 5279
 28. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5259
 29. - ogłoszenia konkursów ofert
  Wyświetleń: 5152
 30. - uchwały rady VI kadencji
  Wyświetleń: 5130
 31. Otwarte konkursy ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 4984
 32. - uchwały rady V kadencji
  Wyświetleń: 4974
 33. Archiwum zarządzeń burmistrza
  Wyświetleń: 4802
 34. - uchwały rady IV kadencji
  Wyświetleń: 4724
 35. - obsługa interesantów
  Wyświetleń: 4717
 36. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 4711
 37. - projekty uchwał rady V kadencji
  Wyświetleń: 4663
 38. - zawiadomienia o sesji, projekty uchwał rady VI kadencji
  Wyświetleń: 4643
 39. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 4627
 40. Wydział Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 4610
 41. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 4606
 42. Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 4474
 43. Zawiadomienia o sesji rady VII kadencji, projekty uchwał
  Wyświetleń: 4447
 44. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4276
 45. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4154
 46. Miasto i Gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 4077
 47. Wydział Budżetowo-Finansowy
  Wyświetleń: 4056
 48. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 3993
 49. Zarządzenia burmistrza
  Wyświetleń: 3907
 50. Dane teleadresowe, konta bankowe
  Wyświetleń: 3785
 51. - stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 3765
 52. Ogłoszenia o konkursach do dnia 24.04.2006
  Wyświetleń: 3728
 53. - projekty uchwał rady IV kadencji
  Wyświetleń: 3716
 54. Biuro Funduszy Zewnętrznych
  Wyświetleń: 3693
 55. Archiwum obwieszczeń
  Wyświetleń: 3659
 56. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3583
 57. Złożone petycje 2015-2016
  Wyświetleń: 3513
 58. Schemat graficzny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3504
 59. - wnioski komisji i radnych V kadencji
  Wyświetleń: 3487
 60. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3253
 61. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.
  Wyświetleń: 3159
 62. Wyniki postępowania - roboty budowlane
  Wyświetleń: 3147
 63. Zamierzenia i programy
  Wyświetleń: 3129
 64. - audyt i kontrole
  Wyświetleń: 3111
 65. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 3106
 66. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy
  Wyświetleń: 3046
 67. Statut Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 3046
 68. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 3031
 69. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3022
 70. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3017
 71. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 2940
 72. Druki do pobrania - podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 2929
 73. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2017 rok
  Wyświetleń: 2922
 74. Straż Miejska w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2913
 75. archiwum
  Wyświetleń: 2883
 76. - protokoły z sesji rady miejskiej VII kadencji
  Wyświetleń: 2871
 77. Wybory ławników 2016-2019
  Wyświetleń: 2867
 78. - decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 2852
 79. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2829
 80. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2822
 81. - rada miejska V kadencji
  Wyświetleń: 2805
 82. Wykaz sołectw Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2773
 83. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2755
 84. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2752
 85. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRAPKOWICACH
  Wyświetleń: 2700
 86. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2689
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2674
 88. Analizy i sprawozdania z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2632
 89. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2623
 90. Przedszkole Publiczne w Kórnicy
  Wyświetleń: 2615
 91. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 2607
 92. Biuro Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2601
 93. - stypendia sportowe
  Wyświetleń: 2579
 94. - rada miejska VI kadencji
  Wyświetleń: 2572
 95. - program współpracy
  Wyświetleń: 2549
 96. - informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2536
 97. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2535
 98. I Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 2532
 99. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2527
 100. Krapkowicka Pływalnia DELFIN Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2523
 101. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2509
 102. Wyniki postępowania - usługi
  Wyświetleń: 2489
 103. Referendum
  Wyświetleń: 2458
 104. - baza organizacji
  Wyświetleń: 2453
 105. - rada miejska IV kadencji
  Wyświetleń: 2417
 106. - protokoły z sesji rady V kadencji
  Wyświetleń: 2402
 107. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 2395
 108. - kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2370
 109. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2269
 110. - protokoły z sesji rady IV kadencji
  Wyświetleń: 2222
 111. Karty usług - procedury załatwiania spraw urzędowych
  Wyświetleń: 2217
 112. - komisje rady IV kadencji
  Wyświetleń: 2183
 113. Stypendia sportowe na 2017 r.
  Wyświetleń: 2175
 114. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2171
 115. - wnioski komisji i radnych IV kadencji
  Wyświetleń: 2118
 116. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2116
 117. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2110
 118. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2081
 119. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2076
 120. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2016 rok
  Wyświetleń: 2066
 121. Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 2063
 122. Komenda Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2056
 123. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2016 rok
  Wyświetleń: 2043
 124. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 2037
 125. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 2021
 126. Wyniki konkursów ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 2012
 127. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2007
 128. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2015 rok
  Wyświetleń: 1996
 129. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 1979
 130. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1912
 131. Otwarte konkursy ofert na 2017 rok
  Wyświetleń: 1901
 132. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 1895
 133. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
  Wyświetleń: 1893
 134. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
  Wyświetleń: 1872
 135. Archiwum zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1850
 136. Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1850
 137. Audyt wewnętrzny
  Wyświetleń: 1845
 138. Skarbnik Miasta
  Wyświetleń: 1842
 139. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1818
 140. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1797
 141. Baza danych - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1793
 142. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1779
 143. WiK spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1766
 144. Krapkowicki Dom Kultury
  Wyświetleń: 1759
 145. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1757
 146. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1753
 147. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
  Wyświetleń: 1749
 148. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1720
 149. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1710
 150. Kontrole - dokumentacja przebiegu kontroli
  Wyświetleń: 1687
 151. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1641
 152. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1638
 153. Sekretarz Miasta
  Wyświetleń: 1631
 154. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1619
 155. Publiczne Gimnazjum Nr 2
  Wyświetleń: 1611
 156. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Wyświetleń: 1601
 157. Przedszkole Publiczne w Żywocicach
  Wyświetleń: 1598
 158. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1569
 159. Wyniki postępowania - dostawy
  Wyświetleń: 1568
 160. X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 11.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1564
 161. Rejestr Klubów Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1563
 162. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1562
 163. Program ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1554
 164. Wyniki postępowania - inne do dnia 25.03.2015
  Wyświetleń: 1513
 165. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 1509
 166. Archiwum wyników postępowania - usługi do dnia 30.12.2014.
  Wyświetleń: 1507
 167. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2014 rok
  Wyświetleń: 1504
 168. Usługi
  Wyświetleń: 1477
 169. XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1477
 170. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1473
 171. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2017 rok
  Wyświetleń: 1463
 172. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10.05.2015 r.
  Wyświetleń: 1463
 173. Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 1459
 174. XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1452
 175. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2008
  Wyświetleń: 1448
 176. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2006/2007
  Wyświetleń: 1437
 177. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1432
 178. Archiwum ogłoszeń o przetargach - usługi
  Wyświetleń: 1430
 179. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1424
 180. XII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 27.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1420
 181. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1418
 182. Informacja z otwarcia ofert - usługi
  Wyświetleń: 1399
 183. Wyniki konkursów do dnia 24.04.2006
  Wyświetleń: 1388
 184. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2009 rok
  Wyświetleń: 1387
 185. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1370
 186. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 1369
 187. Budżet Gminy Krapkowice na 2015 rok
  Wyświetleń: 1355
 188. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2014 rok
  Wyświetleń: 1352
 189. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 1346
 190. Ogólne warunki przyzynawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
  Wyświetleń: 1344
 191. II Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1340
 192. XV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1337
 193. Złożone petycje 2017
  Wyświetleń: 1333
 194. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach IV kadencji
  Wyświetleń: 1328
 195. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010 rok
  Wyświetleń: 1325
 196. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2006 rok
  Wyświetleń: 1301
 197. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 1297
 198. Archiwum ogłoszeń o przetargach - dostawy
  Wyświetleń: 1286
 199. Archiwum ogłoszeń o przetargach - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1283
 200. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
  Wyświetleń: 1280
 201. Baza danych - organizacje pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1279
 202. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2015
  Wyświetleń: 1277
 203. Stypendia sportowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 1272
 204. Skład Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 1256
 205. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 1253
 206. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2013 rok
  Wyświetleń: 1248
 207. Plan gospodarki odpadami dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1247
 208. Kontrole - 2007 rok
  Wyświetleń: 1241
 209. Wyniki konkursów ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 1241
 210. Otwarte konkursy ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 1240
 211. Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1239
 212. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.01.2017 - po przerwie w obradach w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1236
 213. Kontrole - 2005 rok
  Wyświetleń: 1230
 214. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2015 rok
  Wyświetleń: 1228
 215. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2015 rok
  Wyświetleń: 1224
 216. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1216
 217. Kontrole - 2006 rok
  Wyświetleń: 1209
 218. Strategia Mieszkaniowa dla Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1209
 219. Komisje Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 1208
 220. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2014 rok
  Wyświetleń: 1201
 221. Budżet Gminy Krapkowice na 2016 rok
  Wyświetleń: 1199
 222. Programy współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1190
 223. Budżet Gminy Krapkowice na 2014 rok
  Wyświetleń: 1189
 224. Strategia Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej
  Wyświetleń: 1189
 225. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2012 rok
  Wyświetleń: 1189
 226. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krapkowice
  Wyświetleń: 1179
 227. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2014 rok
  Wyświetleń: 1176
 228. Wyniki konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 1176
 229. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2006
  Wyświetleń: 1174
 230. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1172
 231. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.06.2010
  Wyświetleń: 1170
 232. VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015
  Wyświetleń: 1168
 233. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1155
 234. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.06.2011
  Wyświetleń: 1144
 235. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu - pierwsze półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 1130
 236. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2005
  Wyświetleń: 1129
 237. Komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1129
 238. Plan pracy Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 1129
 239. XIII sesja Rady Miejskiej - 30.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1127
 240. stypendia sportowe na 2012 r
  Wyświetleń: 1126
 241. wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na 2015 rok
  Wyświetleń: 1121
 242. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2006
  Wyświetleń: 1116
 243. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2009
  Wyświetleń: 1115
 244. XVI sesja nadzywczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 14.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1111
 245. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.12.2010
  Wyświetleń: 1108
 246. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2009
  Wyświetleń: 1105
 247. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2007 rok
  Wyświetleń: 1102
 248. Budżet Gminy Krapkowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 1101
 249. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2003 rok
  Wyświetleń: 1101
 250. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.09.2011
  Wyświetleń: 1101
 251. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2014
  Wyświetleń: 1099
 252. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2010
  Wyświetleń: 1097
 253. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2010 rok
  Wyświetleń: 1095
 254. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2002 rok
  Wyświetleń: 1094
 255. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2008
  Wyświetleń: 1092
 256. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2008
  Wyświetleń: 1090
 257. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2009
  Wyświetleń: 1087
 258. Projekty uchwał Rady Miejskiej: IX sesja - 23.11.2011
  Wyświetleń: 1086
 259. Ogłoszenie z dnia 2011-09-07 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 1081
 260. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.09.2009
  Wyświetleń: 1080
 261. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1079
 262. VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2015
  Wyświetleń: 1078
 263. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1076
 264. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2010
  Wyświetleń: 1075
 265. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.02.2011
  Wyświetleń: 1072
 266. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1072
 267. Budżet Gminy Krapkowice na 2013 rok
  Wyświetleń: 1071
 268. stypendia sportowe na 2014 rok
  Wyświetleń: 1071
 269. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1070
 270. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2008
  Wyświetleń: 1069
 271. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2010
  Wyświetleń: 1066
 272. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2008 rok
  Wyświetleń: 1066
 273. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 1057
 274. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010/2011
  Wyświetleń: 1056
 275. KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW
  Wyświetleń: 1055
 276. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2009 rok
  Wyświetleń: 1055
 277. Projekty uchwał Rady Miejskiej: IV sesja - 9.02.2011
  Wyświetleń: 1053
 278. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2005
  Wyświetleń: 1052
 279. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI_03.03.2004
  Wyświetleń: 1049
 280. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 1048
 281. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 1047
 282. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2007
  Wyświetleń: 1046
 283. Otwarte konkursy ofert na 2014 rok
  Wyświetleń: 1045
 284. IX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.11.2011
  Wyświetleń: 1044
 285. 06.Sesja NrVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 kwietnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1043
 286. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2006 rok
  Wyświetleń: 1043
 287. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert -2016 rok
  Wyświetleń: 1042
 288. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVII_30.12.2009
  Wyświetleń: 1041
 289. 04. Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29 stycznia 2003 r.
  Wyświetleń: 1039
 290. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2009
  Wyświetleń: 1038
 291. KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
  Wyświetleń: 1037
 292. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2005
  Wyświetleń: 1036
 293. 05. Sesja NrV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19 marca 2003 r.
  Wyświetleń: 1034
 294. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXI_16.06.2010
  Wyświetleń: 1034
 295. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 1034
 296. 08.Sesja NrVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15 września 2003r.
  Wyświetleń: 1033
 297. 09.Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 października 2003r.
  Wyświetleń: 1028
 298. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.11.2010
  Wyświetleń: 1028
 299. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r.
  Wyświetleń: 1027
 300. XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015
  Wyświetleń: 1027
 301. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX_29.12.2004
  Wyświetleń: 1025
 302. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.12.2010
  Wyświetleń: 1024
 303. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVI_25.11.2009
  Wyświetleń: 1024
 304. V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2015
  Wyświetleń: 1021
 305. XXX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2010
  Wyświetleń: 1020
 306. V Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.04.2011
  Wyświetleń: 1019
 307. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.02.2010
  Wyświetleń: 1019
 308. 02. Sesja Nr II Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 listopada 2002 r.
  Wyświetleń: 1012
 309. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIV_23.09.2009
  Wyświetleń: 1012
 310. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VII sesja - 31.08.2011
  Wyświetleń: 1008
 311. Projekty uchwał Rady Miejskiej: X sesja - 28.12.2011
  Wyświetleń: 1007
 312. IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 22.01.2015
  Wyświetleń: 1006
 313. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2013 rok
  Wyświetleń: 1004
 314. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2005 rok
  Wyświetleń: 1003
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki
  Wyświetleń: 1002
 316. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXII_29.09.2010
  Wyświetleń: 1002
 317. II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 4.12.2014
  Wyświetleń: 997
 318. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2012 rok
  Wyświetleń: 996
 319. Wyniki konkursów ofert na 2012 rok
  Wyświetleń: 996
 320. XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 996
 321. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VIII sesja - 21.09.2011
  Wyświetleń: 994
 322. X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.09.2015
  Wyświetleń: 994
 323. Wyniki konkursu ofert na 2009 rok
  Wyświetleń: 993
 324. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2004 rok
  Wyświetleń: 991
 325. stypendia sportowe na 2015 rok
  Wyświetleń: 991
 326. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VI sesja - 15.06.2011
  Wyświetleń: 990
 327. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVIII_24.02.2010
  Wyświetleń: 987
 328. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2.12.2010
  Wyświetleń: 986
 329. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI_16.02.2005
  Wyświetleń: 985
 330. Projekty uchwał Rady Miejskiej: III sesja - 29.12.2010
  Wyświetleń: 982
 331. Wyniki konkursu ofert na 2010 rok
  Wyświetleń: 982
 332. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 981
 333. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXX_28.04.2010
  Wyświetleń: 979
 334. 11.Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 3 marca 2004r.
  Wyświetleń: 977
 335. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 976
 336. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - drugie półrocze
  Wyświetleń: 973
 337. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI_29.09.2004
  Wyświetleń: 972
 338. wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na 2014 rok
  Wyświetleń: 970
 339. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXIII_9.11.2010
  Wyświetleń: 969
 340. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 21.11.2012
  Wyświetleń: 969
 341. 07.Sesja NrVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 czerwca 2003 r.
  Wyświetleń: 968
 342. Otwarty konkurs ofert na 2012 rok
  Wyświetleń: 968
 343. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.10.2009
  Wyświetleń: 967
 344. 31.Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 966
 345. stypendia sportowe na 2013 rok
  Wyświetleń: 966
 346. V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.02.2015
  Wyświetleń: 965
 347. 10.Sesja Nr X Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 962
 348. VII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.05.2015
  Wyświetleń: 962
 349. Ogłoszenia o przetargach - inne
  Wyświetleń: 957
 350. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX_24.11.2004
  Wyświetleń: 957
 351. 03. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18 grudnia 2002 r.
  Wyświetleń: 956
 352. Wyniki konkursów ofert na 2011 rok
  Wyświetleń: 956
 353. Wyniki konkursów ofert na 2013 rok
  Wyświetleń: 956
 354. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 955
 355. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 19.06.2013
  Wyświetleń: 955
 356. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert -2015 rok
  Wyświetleń: 954
 357. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII_27.10.2004
  Wyświetleń: 951
 358. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIX_22.04.2010
  Wyświetleń: 951
 359. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 950
 360. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2004 rok
  Wyświetleń: 950
 361. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.02.2012
  Wyświetleń: 947
 362. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV_16.06.2004
  Wyświetleń: 946
 363. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 945
 364. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2018
  Wyświetleń: 944
 365. Projekty uchwał Rady Miejskiej: II sesja - 14.12.2010
  Wyświetleń: 943
 366. VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015
  Wyświetleń: 941
 367. X Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.12.2011
  Wyświetleń: 941
 368. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV_21.07.2004
  Wyświetleń: 938
 369. Ogłoszenie z dnia 2014-04-16 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna
  Wyświetleń: 932
 370. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 931
 371. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXV_21.10.2009
  Wyświetleń: 930
 372. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2002 rok
  Wyświetleń: 929
 373. XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 11.09.2013
  Wyświetleń: 929
 374. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2006 rok
  Wyświetleń: 927
 375. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 926
 376. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII_27.04.2004
  Wyświetleń: 925
 377. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2014 r.
  Wyświetleń: 923
 378. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.11.2013
  Wyświetleń: 923
 379. Obwieszczenie Wójta Strzeleczek
  Wyświetleń: 922
 380. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2003 rok
  Wyświetleń: 922
 381. I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 27.11.2014
  Wyświetleń: 920
 382. Projekty uchwał Rady Miejskiej: V sesja - 20.04.2011
  Wyświetleń: 916
 383. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2010
  Wyświetleń: 914
 384. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 25.06.2014
  Wyświetleń: 913
 385. Otwarte konkursy ofert na 2013 rok
  Wyświetleń: 912
 386. Budżet gminy Krapkowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 910
 387. Ogłoszenie z dnia 19.03.2010 r. przetarg nieograniczony na Wdrożenie systemu informatycznego
  Wyświetleń: 909
 388. 15.Sesja Nr XVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 907
 389. Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 906
 390. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2010
  Wyświetleń: 906
 391. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.11.2009
  Wyświetleń: 906
 392. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2006
  Wyświetleń: 905
 393. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na 2010 rok
  Wyświetleń: 902
 394. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 5.11.2014
  Wyświetleń: 901
 395. Otwarte konkursy ofert na 2011 rok
  Wyświetleń: 900
 396. Sesja Nr XXXIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 września 2006r.
  Wyświetleń: 900
 397. 21.Sesja Nr XXII Rady Miejskiej w Krapkowicach 23 marca 2005r.
  Wyświetleń: 898
 398. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XV sesja - 21.11.2012
  Wyświetleń: 897
 399. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVI sesja - 7.12.2012
  Wyświetleń: 897
 400. Wyniki konkursów ofert na 2014 rok
  Wyświetleń: 897
 401. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIX sesja - 17.04.2013
  Wyświetleń: 896
 402. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XX sesja - 19.06.2013
  Wyświetleń: 896
 403. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2005 rok
  Wyświetleń: 896
 404. 10. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24 październik 2007r
  Wyświetleń: 895
 405. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert w 2014 roku.
  Wyświetleń: 895
 406. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XII sesja - 18.04.2012
  Wyświetleń: 895
 407. 13.Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 890
 408. Ogłoszenie z dnia 2012-07-03 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach - Etap I.
  Wyświetleń: 889
 409. Wyniki konkursu ofert na 2007 rok
  Wyświetleń: 889
 410. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XX_25.02.2009
  Wyświetleń: 888
 411. XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2015
  Wyświetleń: 887
 412. IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015
  Wyświetleń: 886
 413. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII_27.04.2005
  Wyświetleń: 886
 414. Ogłoszenia konkursów ofert 2008
  Wyświetleń: 885
 415. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 13-18.02.2013
  Wyświetleń: 885
 416. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 20.06.2012
  Wyświetleń: 883
 417. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XV_18.09.2008
  Wyświetleń: 879
 418. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIII sesja - 20.06.2012
  Wyświetleń: 879
 419. XIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2015
  Wyświetleń: 877
 420. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2009
  Wyświetleń: 875
 421. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 3.10.2013
  Wyświetleń: 874
 422. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI_19.12.2007
  Wyświetleń: 872
 423. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 17.04.2013
  Wyświetleń: 872
 424. Ogłoszenie z dnia 2013-06-20 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach - Etap II.
  Wyświetleń: 868
 425. Budżet gminy Krapkowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 867
 426. Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 października 2006r.
  Wyświetleń: 866
 427. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2011 rok
  Wyświetleń: 865
 428. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2013
  Wyświetleń: 865
 429. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2016
  Wyświetleń: 864
 430. 25.Sesja Nr XXVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26 października 2005r.
  Wyświetleń: 863
 431. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIX sesja - 25.06.2014
  Wyświetleń: 861
 432. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XIX_04.02.2009
  Wyświetleń: 860
 433. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr IV_21.02.2007
  Wyświetleń: 860
 434. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu - drugie półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 859
 435. 11. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19 grudnia 2007r
  Wyświetleń: 858
 436. Budżet gminy Krapkowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 858
 437. XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.09.2008
  Wyświetleń: 858
 438. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2007
  Wyświetleń: 856
 439. Informacja z otwarcia ofert - dostawy
  Wyświetleń: 855
 440. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XI sesja - 15.02.2012
  Wyświetleń: 855
 441. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXII _28.06.2006
  Wyświetleń: 853
 442. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII _ 23.03.2005
  Wyświetleń: 852
 443. III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2014
  Wyświetleń: 851
 444. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV_21.09.2005
  Wyświetleń: 851
 445. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVIII sesja - 13.02.2013
  Wyświetleń: 851
 446. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 31.03.2014
  Wyświetleń: 849
 447. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIV_20.10.2006
  Wyświetleń: 848
 448. Wyniki konkursu ofert na 2008 rok
  Wyświetleń: 842
 449. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 24.09.2014
  Wyświetleń: 842
 450. Sesja Nr XII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 luty 2008r
  Wyświetleń: 841
 451. III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2014
  Wyświetleń: 839
 452. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII_23.04.2008
  Wyświetleń: 838
 453. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVII sesja - 28.12.2012
  Wyświetleń: 838
 454. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVIII sesja - 23.04.2014
  Wyświetleń: 838
 455. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2016 rok
  Wyświetleń: 837
 456. 19.Sesja Nr XX Rady Miejskiej w Krapkowicach 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 836
 457. VII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.08.2011
  Wyświetleń: 835
 458. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX_20.03.2006
  Wyświetleń: 834
 459. Budżet gminy Krapkowice na 2010 rok
  Wyświetleń: 833
 460. 9. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17 września 2007r
  Wyświetleń: 832
 461. Projekty uchwał Rady Miejskiej: I sesja - 2.12.2010
  Wyświetleń: 832
 462. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.09.2012
  Wyświetleń: 832
 463. 23.Sesja Nr XXIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 831
 464. 30. Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 831
 465. Ogłoszenia konkursów ofert 2007
  Wyświetleń: 831
 466. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 830
 467. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2008
  Wyświetleń: 830
 468. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII_23.11.2005
  Wyświetleń: 829
 469. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KRAPKOWICE
  Wyświetleń: 829
 470. 20.Sesja Nr XXI Rady Miejskiej w Krapkowicach 16 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 828
 471. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.06.2009
  Wyświetleń: 828
 472. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIII_17.06.2009
  Wyświetleń: 827
 473. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2014
  Wyświetleń: 827
 474. 6. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 826
 475. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2007
  Wyświetleń: 824
 476. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIV sesja - 30.12.2013
  Wyświetleń: 823
 477. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VII_20.06.2007
  Wyświetleń: 822
 478. Budżet gminy Krapkowice na 2003 rok
  Wyświetleń: 821
 479. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 821
 480. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr V_13.04.2007
  Wyświetleń: 821
 481. Budżet gminy Krapkowice na 2006 rok
  Wyświetleń: 820
 482. Budżet gminy Krapkowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 820
 483. XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2009
  Wyświetleń: 819
 484. 01.Sesja Nr I Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18 listopada 2002 r.
  Wyświetleń: 818
 485. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV_22.06.2005
  Wyświetleń: 818
 486. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXV sesja - 26.02.2014
  Wyświetleń: 817
 487. 12.Sesja Nr XII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 816
 488. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 816
 489. 22. Sesja Nr XXIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 815
 490. 14.Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 lipca 2004r.
  Wyświetleń: 812
 491. XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2009
  Wyświetleń: 812
 492. 16.Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 października 2004r.
  Wyświetleń: 810
 493. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVII sesja - 15.04.2014
  Wyświetleń: 810
 494. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVI sesja - 31.03.2014
  Wyświetleń: 809
 495. 14. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 czerwiec 2008r
  Wyświetleń: 807
 496. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVIII_17.12.2008
  Wyświetleń: 807
 497. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII_28.12.2005
  Wyświetleń: 805
 498. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.02.2009
  Wyświetleń: 805
 499. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII_20.09.2006
  Wyświetleń: 804
 500. 7. Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 czerwca 2007r
  Wyświetleń: 803
 501. IX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015 r.
  Wyświetleń: 803
 502. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2014
  Wyświetleń: 803
 503. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII_27.02.2008
  Wyświetleń: 801
 504. Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22 luty 2006r.
  Wyświetleń: 799
 505. 24.Sesja Nr XXV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 września 2005r.
  Wyświetleń: 797
 506. 13. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23 kwiecień 2008r
  Wyświetleń: 796
 507. XVII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2016
  Wyświetleń: 795
 508. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIX_22.02.2006
  Wyświetleń: 794
 509. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 18.05.2016
  Wyświetleń: 794
 510. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVII_12.11.2008
  Wyświetleń: 793
 511. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2009 rok
  Wyświetleń: 791
 512. Informacje o realizacji projektu w roku 2010.
  Wyświetleń: 787
 513. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 18-20.04.2012
  Wyświetleń: 787
 514. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.12.2012
  Wyświetleń: 783
 515. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2009
  Wyświetleń: 783
 516. VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2015
  Wyświetleń: 781
 517. Budżet gminy Krapkowice na 2004 rok
  Wyświetleń: 780
 518. Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 780
 519. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 7.12.2012
  Wyświetleń: 779
 520. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 778
 521. XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016 r.
  Wyświetleń: 778
 522. 4. Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 luty 2007r
  Wyświetleń: 775
 523. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXI sesja - 11.09.2013
  Wyświetleń: 773
 524. 3. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 grudzień 2006r
  Wyświetleń: 772
 525. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI_26.10.2005
  Wyświetleń: 772
 526. XVII sesja Rady Miejskiej - 28.04.2016 r.
  Wyświetleń: 772
 527. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV_25.06.2008
  Wyświetleń: 771
 528. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXI_18.03.2009
  Wyświetleń: 770
 529. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VI_25.04.2007
  Wyświetleń: 769
 530. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXII sesja - 3.10.2013
  Wyświetleń: 769
 531. I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2014
  Wyświetleń: 768
 532. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 768
 533. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr III_28.12.2006
  Wyświetleń: 767
 534. VII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.05.2015
  Wyświetleń: 767
 535. 1. Sesja Nr I Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 listopad 2006r.
  Wyświetleń: 765
 536. XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016
  Wyświetleń: 765
 537. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.11.2008
  Wyświetleń: 764
 538. 5.Sesja Nr V Rady Miejskiej w Krapkowicach - 13 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 760
 539. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXI_26.04.2006
  Wyświetleń: 759
 540. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVI_24.09.2008
  Wyświetleń: 759
 541. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIII sesja - 28.11.2013
  Wyświetleń: 759
 542. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr IX_17.09.2007
  Wyświetleń: 758
 543. II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 4.12.2014
  Wyświetleń: 757
 544. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIV sesja - 26.09.2012
  Wyświetleń: 757
 545. 17.Sesja Nr XVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 752
 546. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXI sesja - 24.09.2014
  Wyświetleń: 752
 547. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 6.08.2014
  Wyświetleń: 752
 548. 18.Sesja Nr XIX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 750
 549. Budżet gminy Krapkowice na 2005 rok
  Wyświetleń: 750
 550. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.09.2008
  Wyświetleń: 747
 551. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXII sesja - 5.11.2014
  Wyświetleń: 746
 552. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2010 rok
  Wyświetleń: 744
 553. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr II_01.12.2006
  Wyświetleń: 740
 554. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2008 rok
  Wyświetleń: 727
 555. IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.01.2015
  Wyświetleń: 725
 556. 8. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 13 września 2007r
  Wyświetleń: 723
 557. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXX sesja - 6.08.2014
  Wyświetleń: 723
 558. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXII_22.04.2009
  Wyświetleń: 720
 559. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr I_27.11.2006
  Wyświetleń: 715
 560. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VIII_13.09.2007
  Wyświetleń: 715
 561. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 713
 562. 29.Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 marca 2006r.
  Wyświetleń: 711
 563. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr X_24.10.2007
  Wyświetleń: 708
 564. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 701
 565. XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016
  Wyświetleń: 681
 566. XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2016
  Wyświetleń: 676
 567. XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.05.2016
  Wyświetleń: 675
 568. Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 660
 569. XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.04.2016
  Wyświetleń: 654
 570. Dostawy
  Wyświetleń: 650
 571. 2. Sesja Nr II Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01 grudzień 2006r
  Wyświetleń: 645
 572. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - styczeń, luty
  Wyświetleń: 641
 573. XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 630
 574. XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.09.2016 r.
  Wyświetleń: 612
 575. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 611
 576. XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016
  Wyświetleń: 609
 577. XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016
  Wyświetleń: 607
 578. Ogłoszenie o wyborze emitenta obligacji
  Wyświetleń: 606
 579. Spółki gminne
  Wyświetleń: 600
 580. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016
  Wyświetleń: 592
 581. XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016
  Wyświetleń: 588
 582. Archiwum - IV kadencja (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 587
 583. 2017
  Wyświetleń: 580
 584. 2016
  Wyświetleń: 574
 585. Otwarte konkursy ofert na 2018 rok
  Wyświetleń: 574
 586. 2015
  Wyświetleń: 573
 587. I część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 567
 588. XX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.09.2016 r.
  Wyświetleń: 565
 589. 2013
  Wyświetleń: 546
 590. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 536
 591. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - informacje ogólne
  Wyświetleń: 532
 592. 2014
  Wyświetleń: 525
 593. 2012
  Wyświetleń: 522
 594. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.01.2017 - po przerwie w obradach w dniu 04.01.2017 r.
  Wyświetleń: 511
 595. 2011
  Wyświetleń: 509
 596. Budżet Gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 496
 597. Stypendia sportowe na 2017 rok
  Wyświetleń: 479
 598. Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 476
 599. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 475
 600. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2017
  Wyświetleń: 469
 601. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 464
 602. Z A W I A D O M I E N I E
  Wyświetleń: 462
 603. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016
  Wyświetleń: 461
 604. XXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 454
 605. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 449
 606. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Żywocice
  Wyświetleń: 436
 607. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 432
 608. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2018 roku
  Wyświetleń: 432
 609. II część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 427
 610. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01.02.2017 r.
  Wyświetleń: 421
 611. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2018 rok
  Wyświetleń: 417
 612. Stypendia sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 385
 613. XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 383
 614. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 382
 615. XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01.02.2017 r.
  Wyświetleń: 380
 616. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Leśnej, Damrota, Piastowskiej, Ogrodowej i Działkowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 378
 617. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok
  Wyświetleń: 372
 618. XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 364
 619. XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 363
 620. XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 360
 621. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 344
 622. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 340
 623. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 336
 624. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 334
 625. Wyniki konkursów ofert - 2018 rok
  Wyświetleń: 323
 626. IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015
  Wyświetleń: 319
 627. Raport z wykonania Programu Ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice za lata 2015-2016
  Wyświetleń: 312
 628. XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 311
 629. XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 307
 630. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
  Wyświetleń: 299
 631. XXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 299
 632. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 289
 633. XXXV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017 r.
  Wyświetleń: 285
 634. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 279
 635. Zarządzenie Nr 570/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 279
 636. Zarządzenie Nr 576/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce
  Wyświetleń: 273
 637. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 270
 638. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 265
 639. 2018
  Wyświetleń: 262
 640. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
  Wyświetleń: 262
 641. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach
  Wyświetleń: 256
 642. Zarządzenie Nr 571/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 254
 643. Zarządzenie Nr 568/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2017 w sprawie przekazania samochodu pożarniczego marki IFA IWL W50 LA/TLF
  Wyświetleń: 251
 644. Zarządzenie Nr 572/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-02-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 248
 645. Zarządzenie Nr 621/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 246
 646. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017 r.
  Wyświetleń: 243
 647. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 236
 648. Złożone petycje 2018
  Wyświetleń: 231
 649. XXXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2017 r.
  Wyświetleń: 229
 650. Zarządzenie Nr 569/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2017 w sprawie przekazania zestawów sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 229
 651. XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 224
 652. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 224
 653. Zarządzenie Nr 632/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Krapkowice - samochodu marki Volkswagen-Bus VW T4 oraz samochodu Volkswagen Transporter T5 Shuttle Kombi
  Wyświetleń: 223
 654. Ogłoszenie o wskaźniku zwiększającym oraz statystycznej liczbie uczniów na 2018 rok
  Wyświetleń: 221
 655. Zarządzenie Nr 607/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 220
 656. Zarządzenie Nr 600/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 585/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 219
 657. Zarządzenie Nr 643/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...
  Wyświetleń: 219
 658. Zarządzenie Nr 603/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 588/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 217
 659. Zarządzenie Nr 614/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej ...
  Wyświetleń: 216
 660. Zarządzenie Nr 574/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 215
 661. Zarządzenie Nr 620/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 215
 662. Zarządzenie Nr 623/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 214
 663. Zarządzenie Nr 592/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 213
 664. Zarządzenie Nr 626/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 213
 665. Zarządzenie Nr 655/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2016 rok
  Wyświetleń: 212
 666. XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2017 r.
  Wyświetleń: 211
 667. Ogłoszenie o przetargu - 23.01.2018 r.
  Wyświetleń: 210
 668. Zarządzenie Nr 567/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 209
 669. Zarządzenie Nr 597/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 582/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 208
 670. Zarządzenie Nr 610/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 208
 671. Zarządzenie Nr 618/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 205
 672. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 203
 673. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 201
 674. Zarządzenie Nr 616/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 201
 675. Zarządzenie Nr 628/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 201
 676. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 199
 677. Zarządzenie Nr 619/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 199
 678. Zarządzenie Nr 573/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-02-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2017 rok
  Wyświetleń: 198
 679. Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 198
 680. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego
  Wyświetleń: 196
 681. Zarządzenie Nr 598/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 583/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 196
 682. Zarządzenie Nr 609/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2017 rok
  Wyświetleń: 196
 683. Zarządzenie Nr 636/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 196
 684. Zarządzenie Nr 575/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 565/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji ...
  Wyświetleń: 195
 685. Zarządzenie Nr 608/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 195
 686. Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 195
 687. Informacje o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 193
 688. Zarządzenie Nr 590/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 192
 689. Archiwum wyborów
  Wyświetleń: 191
 690. Zarządzenie Nr 596/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 581/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 191
 691. Zarządzenie Nr 604/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 589/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 191
 692. XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 189
 693. Zarządzenie Nr 624/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 189
 694. Zarządzenie Nr 629/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 189
 695. Zarządzenie Nr 630/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie przekazania pani Agnieszce Kasperdyrektorowi Gminnego Centrum Uslug Wspólnych w Krapkowicach uprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 189
 696. Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 189
 697. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 188
 698. Zarządzenie Nr 599/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 584/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 185
 699. Zarządzenie Nr 640/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 636 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 185
 700. Zarządzenie Nr 591/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 184
 701. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 183
 702. Zarządzenie Nr 594/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 579/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 182
 703. Zarządzenie Nr 605/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 182
 704. Zarządzenie Nr 622/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 182
 705. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 181
 706. Zarządzenie Nr 606/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 179
 707. Zarządzenie Nr 662/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 177
 708. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 176
 709. Zarządzenie Nr 612/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 176
 710. Zarządzenie Nr 617/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 172
 711. Zarządzenie Nr 625/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
  Wyświetleń: 168
 712. Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2018 rok
  Wyświetleń: 167
 713. Zarządzenie Nr 602/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 587/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 167
 714. Zarządzenie Nr 613/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 167
 715. XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 166
 716. Zarządzenie Nr 615/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 165
 717. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.02.2018 r.
  Wyświetleń: 162
 718. Zarządzenie Nr 577/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 162
 719. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 158
 720. Zarządzenie Nr 729/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie przekazania pani Alicji Badek-Murzyn pełniącej obowiązki dyrektoraPublicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 153
 721. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2018 rok
  Wyświetleń: 152
 722. Archiwum ogłoszeń o przetargach
  Wyświetleń: 151
 723. Zarządzenie Nr 593/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 578/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 151
 724. Zarządzenie Nr 601/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 586/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 151
 725. Zarządzenie Nr 646/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-04-2017 w sprawie korekty podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 151
 726. Zarządzenie Nr 638/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...
  Wyświetleń: 150
 727. Zarządzenie Nr 578/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 148
 728. Zarządzenie Nr 641/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 146
 729. XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.01.2018r.
  Wyświetleń: 145
 730. Zarządzenie Nr 682/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 145
 731. Zarządzenie Nr 634/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 143
 732. Budżet Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 142
 733. XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 06.12.2017 r.
  Wyświetleń: 142
 734. Zarządzenie Nr 659/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 140
 735. Zarządzenie Nr 639/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 635 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 139
 736. Zarządzenie Nr 731/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 139
 737. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 139
 738. Zarządzenie Nr 660/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 136
 739. Zarządzenie Nr 652/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 135
 740. Zarządzenie Nr 663/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 133
 741. Zarządzenie Nr 672/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 133
 742. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 132
 743. Zarządzenie Nr 656/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 132
 744. Zarządzenie Nr 709/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2017 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych
  Wyświetleń: 132
 745. Zarządzenie Nr 677/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-06-2017 w sprawie przekazania pani Klaudii Pierzkała zastępcy dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 130
 746. Zarządzenie Nr 739/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 130
 747. Zarządzenie Nr 627/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie ustalenia na 2017 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ...
  Wyświetleń: 129
 748. Zarządzenie Nr 653/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat, karnetów i kart podarunkowych za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z karnetów ...
  Wyświetleń: 129
 749. Zarządzenie Nr 676/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 129
 750. Zarządzenie Nr 595/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 580/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 128
 751. Zarządzenie Nr 649/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 128
 752. Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 127
 753. Zarządzenie Nr 647/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-04-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 127
 754. Zarządzenie Nr 695/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 127
 755. Zarządzenie Nr 644/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 126
 756. Zarządzenie Nr 673/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 125
 757. Zarządzenie Nr 675/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 125
 758. Zarządzenie Nr 648/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 124
 759. Zarządzenie Nr 699/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana - Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do ...
  Wyświetleń: 124
 760. Zarządzenie Nr 651/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 123
 761. Zarządzenie Nr 654/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 123
 762. Zarządzenie Nr 666/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 123
 763. Zarządzenie Nr 710/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 123
 764. Zarządzenie Nr 780/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 123
 765. Zarządzenie Nr 658/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 122
 766. Zarządzenie Nr 642 / 2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 120
 767. Zarządzenie Nr 711/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-07-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 120
 768. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 119
 769. Zarządzenie Nr 645/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 118
 770. XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.01.2018 r.
  Wyświetleń: 117
 771. Zarządzenie Nr 670/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 117
 772. Zarządzenie Nr 781/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 117
 773. Zarządzenie Nr 674/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego ucznia do lat 5, zamieszkałego poza terenem Gminy Krapkowice, niebędącego uczniem ...
  Wyświetleń: 116
 774. Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 116
 775. Zarządzenie Nr 767/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 116
 776. Zarządzenie Nr 650/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 115
 777. Zarządzenie Nr 724/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 115
 778. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.02.2018 r. (dzierżawa, użyczenie)
  Wyświetleń: 114
 779. Zarządzenie Nr 668/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 114
 780. Zarządzenie Nr 737/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny
  Wyświetleń: 114
 781. Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 112
 782. Zarządzenie Nr 704/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 112
 783. Zarządzenie Nr 733/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 112
 784. Biuro Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 111
 785. Zarządzenie Nr 698/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Teresy Krul - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz wydawania ...
  Wyświetleń: 111
 786. Zarządzenie Nr 706/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 111
 787. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 110
 788. Zarządzenie Nr 732/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniówna zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 110
 789. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 109
 790. Zarządzenie Nr 686/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Martiny Majer - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 109
 791. Zarządzenie Nr 702/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 109
 792. Zarządzenie Nr 769/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 109
 793. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 108
 794. Zarządzenie Nr 631/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 108
 795. Zarządzenie Nr 681/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 108
 796. Zarządzenie Nr 707/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 108
 797. Zarządzenie Nr 721/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 108
 798. Zarządzenie Nr 740/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia ...
  Wyświetleń: 108
 799. Zarządzenie Nr 745/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 108
 800. Zarządzenie Nr 760/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 108
 801. Zarządzenie Nr 770/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 108
 802. Zarządzenie Nr 728/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 107
 803. Zarządzenie Nr 762/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 107
 804. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 106
 805. Zarządzenie Nr 671/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 106
 806. Zarządzenie Nr 701/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka - starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 106
 807. Zarządzenie Nr 726/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 106
 808. Zarządzenie Nr 684/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 105
 809. Zarządzenie Nr 741/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 105
 810. Zarządzenie Nr 688/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Konik - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 104
 811. Zarządzenie Nr 661/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 103
 812. Zarządzenie Nr 685/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 103
 813. Zarządzenie Nr 611/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 101
 814. Zarządzenie Nr 712/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 101
 815. Zarządzenie Nr 713/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 101
 816. Zarządzenie Nr 738/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 101
 817. Zarządzenie Nr 747/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 101
 818. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2018
  Wyświetleń: 100
 819. Zarządzenie Nr 759/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 100
 820. Zarządzenie Nr 766/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 100
 821. Zarządzenie Nr 665/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 99
 822. Zarządzenie Nr 667/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce
  Wyświetleń: 99
 823. Zarządzenie Nr 678/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 99
 824. Zarządzenie Nr 705/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 99
 825. Zarządzenie Nr 708/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 99
 826. Zarządzenie Nr 714/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 99
 827. Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...
  Wyświetleń: 99
 828. Zarządzenie Nr 664/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 98
 829. Zarządzenie Nr 694/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 98
 830. Zarządzenie Nr 722/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 98
 831. Zarządzenie Nr 758/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 98
 832. Zarządzenie Nr 809/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 98
 833. Zarządzenie Nr 679/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 97
 834. Zarządzenie Nr 751/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 97
 835. Zarządzenie Nr 752/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 97
 836. Zarządzenie Nr 785/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-11-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 97
 837. Zarządzenie Nr 683/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 96
 838. Zarządzenie Nr 723/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 96
 839. Zarządzenie Nr 750/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2017 w sprawie uchylenie części oraz wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Krapkowic nr 747/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 96
 840. Zarządzenie Nr 778/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 96
 841. Zarządzenie Nr 697/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Szczygielskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz ...
  Wyświetleń: 95
 842. Zarządzenie Nr 761/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 95
 843. Zarządzenie Nr 777 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały ...
  Wyświetleń: 95
 844. Zarządzenie Nr 689/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Nowakowskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność ...
  Wyświetleń: 94
 845. Zarządzenie Nr 691/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Marleny Kornaś - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 94
 846. Zarządzenie Nr 744/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 94
 847. Zarządzenie Nr 746/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-09-2017 w sprawie powołania Komisji ds. zagospodarowania targowiska na ul. Drzymały w Krapkowicach
  Wyświetleń: 94
 848. Zarządzenie Nr 768/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 94
 849. Zarządzenie Nr 696/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych oraz ...
  Wyświetleń: 93
 850. Zarządzenie Nr 816/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-12-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 93
 851. Zarządzenie Nr 748/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-09-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 92
 852. Zarządzenie Nr 749/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 92
 853. Zarządzenie Nr 797/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 92
 854. Zarządzenie Nr 810/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 92
 855. Zarządzenie Nr 811/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 92
 856. Zarządzenie Nr 742/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 91
 857. Zarządzenie Nr 776/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r.w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 90
 858. Zarządzenie Nr 687/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Piskozub - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 88
 859. Zarządzenie Nr 720/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 88
 860. Zarządzenie Nr 727/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 88
 861. Zarządzenie Nr 756/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 88
 862. Zarządzenie Nr 757/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 88
 863. Zarządzenie Nr 799/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 88
 864. Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 87
 865. Zarządzenie Nr 692/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Celiny Klimowicz – Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność ...
  Wyświetleń: 86
 866. Zarządzenie Nr 700/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 86
 867. Zarządzenie Nr 730/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 86
 868. Zarządzenie Nr 773/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania członka komisji przetargowej i określenia zakresu jego czynnościw postępowaniu.
  Wyświetleń: 86
 869. Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 86
 870. Zarządzenie Nr 791/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 86
 871. Zarządzenie Nr 693/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 85
 872. Zarządzenie Nr 719/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2017
  Wyświetleń: 85
 873. Zarządzenie Nr 715/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-08-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
  Wyświetleń: 84
 874. Zarządzenie Nr 736/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 84
 875. Zarządzenie Nr 755/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 84
 876. Zarządzenie Nr 787/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności ...
  Wyświetleń: 84
 877. Zarządzenie Nr 796/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 84
 878. Zarządzenie Nr 813/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 84
 879. Zarządzenie Nr 818/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 84
 880. Zarządzenie Nr 718/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 83
 881. Zarządzenie Nr 779/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 83
 882. Zarządzenie Nr 815/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 83
 883. Zarządzenie Nr 716/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-08-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
  Wyświetleń: 82
 884. Zarządzenie Nr 814/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-12-2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 82
 885. Zarządzenie Nr 669/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-05-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału Spółki „DELFIN” z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 81
 886. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 80
 887. Zarządzenie Nr 690/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Wojtkiewicz – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego ...
  Wyświetleń: 80
 888. Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 79
 889. Zarządzenie Nr 798/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Krapkowice
  Wyświetleń: 79
 890. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.03.2018 r.
  Wyświetleń: 78
 891. Zarządzenie Nr 680/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie przystąpienia do aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 77
 892. Zarządzenie Nr 703/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 77
 893. Zarządzenie Nr 819/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 77
 894. Zarządzenie Nr 743/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 76
 895. Zarządzenie Nr 812/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 75
 896. Zarządzenie Nr 772/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 74
 897. Zarządzenie Nr 786/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe ...
  Wyświetleń: 74
 898. Zarządzenie Nr 717/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 73
 899. Zarządzenie Nr 788/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 73
 900. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 71
 901. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dn. 06.03.2018 r.
  Wyświetleń: 70
 902. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.02.2018 r.
  Wyświetleń: 70
 903. Zarządzenie Nr 794/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 70
 904. Zarządzenie Nr 792/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 68
 905. Zarządzenie Nr 725/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 67
 906. Zarządzenie Nr 782/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 67
 907. Zarządzenie Nr 823/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-01-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 67
 908. Zarządzenie Nr 789/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 r.
  Wyświetleń: 66
 909. Zarządzenie Nr 790/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 66
 910. Zarządzenie Nr 806/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ...
  Wyświetleń: 66
 911. Zarządzenie Nr 826/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-01-2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do ...
  Wyświetleń: 66
 912. Zarządzenie Nr 820/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 64
 913. Zarządzenie Nr 753/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-09-2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
  Wyświetleń: 63
 914. Zarządzenie Nr 808/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 63
 915. Zarządzenie Nr 802/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
  Wyświetleń: 62
 916. Zarządzenie Nr 821/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień na 2018 rok
  Wyświetleń: 61
 917. Zarządzenie Nr 848/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-02-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 61
 918. Zarządzenie Nr 843/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-01-2018 w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzenia deklaracji VAT-7 przez Gminę Krapkowice
  Wyświetleń: 60
 919. Zarządzenie Nr 763/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 496/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy ...
  Wyświetleń: 59
 920. Zarządzenie Nr 838/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 59
 921. Zarządzenie Nr 840/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-01-2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 59
 922. Zarządzenie Nr 795/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 58
 923. Zarządzenie Nr 836/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 58
 924. Zarządzenie Nr 764/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia ...
  Wyświetleń: 57
 925. Zarządzenie Nr 765/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia ...
  Wyświetleń: 57
 926. Zarządzenie Nr 827/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 56
 927. Zarządzenie Nr 842/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do ...
  Wyświetleń: 56
 928. Zarządzenie Nr 850/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2018 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ...
  Wyświetleń: 56
 929. Zarządzenie Nr 801/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 55
 930. Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...
  Wyświetleń: 54
 931. Zarządzenie Nr 784/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 54
 932. Zarządzenie Nr 822/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 54
 933. Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 52
 934. Zarządzenie Nr 800/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 52
 935. Zarządzenie Nr 807/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 52
 936. Zarządzenie Nr 841/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-01-2018 w sprawie przeznaczenia garażu na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 52
 937. Zarządzenie Nr 846/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-01-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 52
 938. Zarządzenie Nr 771/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-10-2017 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 51
 939. Zarządzenie Nr 839/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa ...
  Wyświetleń: 50
 940. Zarządzenie Nr 861/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony ...
  Wyświetleń: 50
 941. Zarządzenie Nr 852/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2018 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 49
 942. Zarządzenie Nr 803/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
  Wyświetleń: 48
 943. Zarządzenie Nr 828/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2018 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej ...
  Wyświetleń: 48
 944. Zarządzenie Nr 831/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka ...
  Wyświetleń: 48
 945. Zarządzenie Nr 849/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-02-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 48
 946. Zarządzenie Nr 805/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 47
 947. Zarządzenie Nr 825/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 47
 948. Zarządzenie Nr 835/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 47
 949. Zarządzenie Nr 829/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 46
 950. Zarządzenie Nr 830/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
  Wyświetleń: 46
 951. Zarządzenie Nr 832/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 45
 952. Zarządzenie Nr 834/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 45
 953. Zarządzenie Nr 833/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 44
 954. Zarządzenie Nr 837/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów ...
  Wyświetleń: 44
 955. Zarządzenie Nr 863/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki ...
  Wyświetleń: 44
 956. Zarządzenie Nr 862/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 43
 957. Zarządzenie Nr 864/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 43
 958. Zarządzenie Nr 860/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania ...
  Wyświetleń: 42
 959. Zarządzenie Nr 793/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 771/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę ...
  Wyświetleń: 41
 960. Zarządzenie Nr 856/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 40
 961. Zarządzenie Nr 857/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 39
 962. Zarządzenie Nr 859/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 38
 963. Zarządzenie Nr 858/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 37
 964. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 36
 965. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.03.2018 r. (dzierżawa)
  Wyświetleń: 34
 966. Zarządzenie Nr 855/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 33
 967. Nabór na urzędników wyborczych
  Wyświetleń: 32
 968. Zarządzenie Nr 854/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 22
 969. Zarządzenie Nr 851/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 18
 970. Zarządzenie Nr 873/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 18
 971. Zarządzenie Nr 866/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2018 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 16
 972. XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.03.2018 r.
  Wyświetleń: 12
 973. Zarządzenie Nr 876/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 12
 974. Zarządzenie Nr 885/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 12
 975. Zarządzenie Nr 876/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 11
 976. Zarządzenie Nr 882/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 11
 977. Zarządzenie Nr 875/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-03-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 870/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia ...
  Wyświetleń: 10
 978. XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.03.2018 r.
  Wyświetleń: 9
 979. Zarządzenie Nr 817/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 -2020
  Wyświetleń: 9
 980. Zarządzenie Nr 879/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 9
 981. Zarządzenie Nr 880/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 8
 982. Zarządzenie Nr 883/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 8
 983. Zarządzenie Nr 886/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 8
 984. Zarządzenie Nr 888/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 8
 985. Zarządzenie Nr 877/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
  Wyświetleń: 7
 986. Zarządzenie Nr 878/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 7
 987. Zarządzenie Nr 881/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 7
 988. Zarządzenie Nr 884/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 7
 989. Zarządzenie Nr 890/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2018 rok
  Wyświetleń: 6
 990. Zarządzenie Nr 869/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 5
 991. Zarządzenie Nr 872/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 5
 992. Zarządzenie Nr 887/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 5
 993. Zarządzenie Nr 824/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-01-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 4
 994. Zarządzenie Nr 889/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych za 2018 rok
  Wyświetleń: 4
 995. Zarządzenie Nr 891/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 4
 996. Zarządzenie Nr 892/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postepowaniu
  Wyświetleń: 4
 997. Zarządzenie Nr 844/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-01-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 3
 998. Zarządzenie Nr 868/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2018 rok
  Wyświetleń: 3
 999. Zarządzenie Nr 871/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 3
 1000. Zarządzenie Nr 853/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 2
 1001. Zarządzenie Nr 865/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-02-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1
 1002. Zarządzenie Nr 867/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2018 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2014
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  25-07-2014 09:57
  przez: Tomasz Slęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 3022
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×